Decizia nr. 877 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TORO MEDIA S.R.L.
cu sediul în localitatea PETROŞANI, str. George Enescu nr. 2, ap. 1, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 9636/15.07.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SÎNTANDREI, jud. Hunedoara, aparţinând S.C. TORO MEDIA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TORO MEDIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7198/27.05.2010, Anexa nr. 1 din 27.05.2010, pentru localitatea SÎNTANDREI, jud. Hunedoara.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TORO MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 11.08.2010, în localitatea SÎNTANDREI, jud. Hunedoara, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TORO MEDIA S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : B1 TV, ANIMAL PLANET, SPORT.RO, ACASĂ TV, TARAF TV, UTV, ETNO TV, ALFA şi OMEGA, VOX NEWS, NATIONAL GEOGRAPHIC, DISCOVERY CHANNEL şi PRO CINEMA, iar programele TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL, TVR TIMIŞOARA, TV5, KISS TV, MYNELE TV, PARTY TV, THE MONEY CHANNEL, TVT şi WEST TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. TORO MEDIA S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SÎNTANDREI, jud. Hunedoara, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TORO MEDIA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SÎNTANDREI, jud. Hunedoara, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”