Decizia nr. 876 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GRY TELECOM S.R.L.
cu sediul în localitatea SLATINA-TIMIŞ nr. 32, jud. Caraş-Severin
C.U.I R 22841292

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9245/07.07.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, aparţinând S.C. GRY TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7119/06.10.2009 – Anexa nr. 1/06.10.2009 pentru localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. GRY TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 02.08.2010, în localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. GRY TELECOM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ANTENA 1, PRO TV, ACASĂ TV, GRY TELECOM (program propriu, videotext), B 1 TV, MOVIES 24, CARTOON NETWORK, WILD, SPORT RO, HALLMARK, DIGI GSP, UNIVERSAL, PRO CINEMA, TCM, NATIONAL GEOGRAPHIC, AXN, DIGI PLUS, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, EUROSPORT, TV 1000, AXN SC.FI., EUFORIA LIFESTYLE TV, WORLD, TARAF TV, EUROSPORT 2, ANTENA 3, GSP TV, ETNO TV, MINIMAX, ANTENA 2, DISNEY CHANNEL şi AXN CRIME, iar programele TVR CULTURAL, TVR INFO, TV 5, COSMOS TV, LIGHT CHANNEL TV, OLTENIA, VTV, THE MONNEY CHANNEL, TOP SHOP TV, TV ROMÂNIA DE MÂINE CULTURAL, TV ROMÎNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu retransmitea în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, programele SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, respectiv programele TVR CULTURAL şi TVR INFO şi nici programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional, potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Ţinând cont de faptul că distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat anterior cu o somaţie şi o amendă pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunile aplicate nu şi-au realizat scopul preventiv, Consiliul a propus amendarea S.C. GRY TELECOM S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7119/06.10.2009 – Anexa nr. 1/06.10.2009, pentru localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GRY TELECOM S.R.L.
Localitatea SLATINA-TIMIŞ nr. 32, jud. Caraş-Severin
C.U.I R 22841292

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 876/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SLATINA-TIMIŞ, jud. Caraş-Severin, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL şi TVR INFO şi nici programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”