Decizia nr. 875 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. HALLEY S.R.L.
cu sediul în BAIA MARE, bd. Republicii nr. 13A, ap. 36, jud. Maramureş
C.U.I R 2953321

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9249/07.07.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BICAZ şi BORŞA, jud. Maramureş, aparţinând S.C. HALLEY S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. HALLEY S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2374/06.04.2004 – Anexa din 19.02.2009 pentru localitatea BICAZ şi nr. A 0895/18.08.2003 – Anexa din 19.02.2009 pentru localitatea BORŞ, jud. Maramureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. HALLEY S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 22.07.2010, în localitatea BICAZ, jud. Maramureş s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. HALLEY S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ROMANTICA, ANTENA 3, N 24 PLUS, EUFORIA LIFESTYLE TV, CARTOON NETWORK, VOX NEWS, REALITATEA TV, TARAF TV, DIGISPORT PLUS, DIGISPORT, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, PRO TV, ACASĂ TV, ANTENA 1, MINIMAX, KANAL D, ETNO TV, FAVORIT TV, TRINITAS, MARAMUREŞ TV, SPORT.RO, E MARAMUREŞ TV, CINEMAR TV, ALFA OMEGA, KISS TV, TVR 3, TVR CLUJ, DDTV şi NEPTUN TV, iar programele ALPHA TV şi TVRM EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport de inspecţie, s-a constatat că în data de 23.07.2010, în localitatea BORŞA, jud. Maramureş, distribuitorul de servicii S.C. HALLEY S.R.L. retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : PRO CINEMA, ACASĂ TV, SPORT.RO, PARTY TV, ETNO TV, KANAL D, PRO TV, HORA TV, DUNA TV, HALLMARK, VIASAT HISTORY, CARTOON NETWORK, B1 TV, ANIMAL PLANET, DISCOVERY CHANNEL, MINIMAX, REALITATEA TV, ANTENA 1, DDTV, DIGISPORT PLUS, DIGISPORT, N 24 PLUS, FAVORIT TV, TARAF TV, SPERANŢA TV, TELESPORT, ANTENA 3, ALFA OMEGA TV, E MARAMUREŞ, DISCOVERY TRAVEL, MARAMUREŞ TV, TRINITAS, SAT 1, ROMANTICA, NATIONAL GEOGRAPHIC, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, TV NEPTUN, KISS TV şi CNN, iar programele ALPHA TV şi TVRM EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Ţinând cont de faptul că distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, Consiliul a propus amendarea S.C. HALLEY S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. HALLEY S.R.L., având aviul de retransmisie nr. A 2374/06.04.2004 – Anexa din 19.02.2009 pentru localitatea BICAZ şi nr. A 0895/18.08.2003 – Anexa din 19.02.2009 pentru localitatea BORŞ, jud. Maramureş, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. HALLEY S.R.L.

Bd. Republicii nr. 13A, ap. 36,
BAIA MARE jud. Maramureş
C.U.I R 2953321

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 875/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. HALLEY S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BICAZ şi BORŞA, jud. Maramureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. HALLEY S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei întrucât, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BICAZ şi BORŞA, jud. Maramureş, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”