Decizia nr. 872 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.
cu sediul în GALAŢI, Str. Democraţiei nr. 5, camera 1, jud. Galaţi
C.U.I R 18469850

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8325/17.06.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI, jud. Buzău, aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7114/22.09.2009 - Anexa nr. 1 din 22.09.2009, pentru localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI din jud. Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 21.06.2010, în localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI din jud. Buzău s-a constatat că în aceste reţele de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, KANAL D, ANTENA 1, PRO TV, ANTENA 3, REALITATEA TV, PRIMA TV, MINIMAX, PRO TV INTERNATIONAL, TARAF TV, NEPTUN TV, ANTENA 2, B1 TV, ETNO TV, BALKANIKA TV, FAVORIT TV, NAŢIONAL TV, EU TV, DISCOVERY CHANNEL, ROMANTICA, TV OLTENIA, EUFORIA LIFESTYLE TV, N24 PLUS, MYNELE TV, EURONEWS şi TVR INTERNAŢIONAL, iar programele : TV 5, TV ROMÂNIA DE MÂINE EDUCAŢIONAL şi TVR IAŞI, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu retransmitea în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI, jud. Buzău, unul din programele SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE, respectiv programul TVR IAŞI şi nici programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional, potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 7114/22.09.2009 - Anexa nr. 1 din 22.09.2009, pentru localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI din jud. Buzău se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. INTERACTION BLUE S.R.L.
Str. Democraţiei nr. 5, camera 1,
GALAŢI, jud. Galaţi
C.U.I R 18469850

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 872/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI, jud. Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERACTION BLUE S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile GREBĂNU şi POŞTA TOPLICENI, jud. Buzău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programul TVR IAŞI ce aparţine Societăţii Române de Televiziune şi nici programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”