Decizia nr. 870 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. AVIS S.R.L.,
pentru localitatea Olteni, judeţul Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 7404/31.05.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Olteni, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. AVIS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. AVIS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1137.1/09.09.2008, Anexa din 09.07.2009 pentru localitatea Olteni, judeţul Teleorman.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. AVIS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 15.07.2010, în localitatea Olteni, judeţul Teleorman, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. AVIS S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele 27 de programe : MINIMAX, SPORT 1, EUROSPORT, SPORT. RO, MEDIA SUD, ANTENA 1, PRO TV, ACASĂ TV, ETNO TV, TARAF TV, AXN, FAVORIT, NAŢIONAL TV, HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, B1TV, N24 PLUS, AXN SCI FI, ANTENA 3, CARTOON NETWORK, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 2, TCM, UTV şi VOX NEWS.

Programele TVR3, TVR INFO, TV5, TVR INTERNAŢIONAL, ALFA OMEGA TV, AXA TRANSILVANIA, CANAL TELESHOP, TRINITAS şi TVRM EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. AVIS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, cu ocazia efectuării controlului, s-a constatat că programele TVR3, TVR INFO şi TV5 erau înscrise, dar nu erau retransmise, deşi distribuitorul de servicii are această obligaţie legală conform dispoziţiilor menţionate mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. AVIS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amendă contravenţională, a cărei limita minimă este de 10.000 lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Olteni, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. AVIS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Olteni, judeţul Teleorman, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”