Decizia nr. 87 din 16.02.2012

20.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 200.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
 cu sediul în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6

CUI 15994676

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 13-14 februarie 2012, difuzată de postul OTV.
 Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale dispoziţiilor articolelor 30, 32 alin. (1) şi (2), 33 alin. (1) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 Legea audiovizualului
 art. 3 alin. (1) : Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Codul audiovizualului
 art. 30 : Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 art. 32 alin. (1) : Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
 alin. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.
 art. 33 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
 art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Postul de televiziune OTV a difuzat în data de 13.02.2012, începând cu ora 19.59 o ediţie a emisiunii “Dan Diaconescu Direct”, moderată de Dan Diaconescu. Emisiunea i-a avut ca invitaţi pe d-nii Florin Condurăţeanu, realizator TV şi Sorin Ovidiu Bălan, reporter de investigaţii.
 Subiectul dezbătut în cadrul emisiunii l-au constituit ajutoarele acordate de postul OTV sinistraţilor din zonele înzăpezite, timp în care moderatorul a citit câteva mesaje primite de la telespectatori.
 În intervalul orar 01.29 - 01.56, postul de televiziune OTV a difuzat imagini pe ecran splitat, având ca sursă ANTENA 1, imagini cu fostul premier Emil Boc care a fost surprins dezbrăcat într-un vestiar al unei săli de fitness, fapt de natură a-i afecta demnitatea, onoarea, reputaţia şi dreptul la imagine.
 În timp ce pe ecran splitat a fost expusă în mod continuu, timp de 27 de minute înregistrarea respectivă, moderatorul şi invitatul Sorin Ovidiu Bălan au făcut comentarii ironice şi ofensatoare cu privire la aspectul fizic al fostului premier Emil Boc.

Redăm din raportul de monitorizare :
 „Dan Diaconescu : ... Într-o sală de forţă, imagini date la Capatos, pe Antena 1, mai devreme. Ă... sigur că e chiar gol, da, cred că e chiar dezbrăcat, dezbrăcat, sau mai are ceva sau mai are ceva în jurul... fundului ? Nu mai are vreo sfoară ceva, nu ? Vreun bikinel. Acu’ scoate şi chiloţei. Dar nu ştiu cine l-a filmat, că presupun că e un SPP-ist, de-al lui, nu ? Din garda de corp care la filmat. Ştiu că el pleca de aici de la OTV pleca mereu la sala asta la IDM în Crângaşi, în Grozăveşti. Şi nu ştiu de ce s-au dat imaginile astea acum ? Adică nu prea a fost bărbat ăla care le-a ţinut imaginile până acuma şi le-a dat abia după ce a picat Boc, la câteva zile. De ce nu le-o fi dat când era Boc în funcţie ? Aveau alt impact. Dar are ceva muşchi Boc, vedeţi ?
 Sorin Ovidiu Bălan : Boc ? Da...
 Dan Diaconescu : Lucrează bine, îşi lucrează muşchii. Bagă din alea, cum se cheamă ? Substanţe d-alea...
 Sorin Ovidiu Bălan : Steroizi.
 Dan Diaconescu : Steroizi, da. Bagă steroizi.
 Sorin Ovidiu Bălan : A luat Boc, d-ăla, initium.
 Dan Diaconescu : A băgat şi initium în el. Aduce aşa, mă rog, e piticuţ el, în imagini pare un gigant. Dar ştiţi cu ce seamănă ? Cu un luptător d-ăla de sumo, aşa. Japonez d-ăla care se luptă... Ia uite-l ce tare e, ce gambe are, are gambe bine făcute. (...)
 Dan Diaconescu : E bine mâncat.
 Sorin Ovidiu Bălan : Bine... e cam scurtuţ.
 Dan Diaconescu : Scurtuţ, da, îndesat, aşa, puternic.
 Sorin Ovidiu Bălan : Da, domnul Diaconescu, nu vedeţi că parcă e la baia comunală de pitici. (Diaconescu râde) ... hidoşenia asta. (...)
 Sorin Ovidiu Bălan : Ia uitaţi-vă, domnul Diaconescu, ce hidoşi ne conduc nouă ţara.
 Dan Diaconescu : Da, domle.
 Sorin Ovidiu Bălan : Ăla de la Cotroceni strâmb, ăsta... uitaţi-vă.
 Dan Diaconescu : Dar uitaţi-vă că ăsta a condus şi Clujul.”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea ediţiei din 13-14 februarie 2012 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct” ce a făcut obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile referitoare la protecţia drepturilor fundamentale ale omului, respectiv dreptul la demnitate, onoare, reputaţie, viaţă privată, şi la imagine, drepturi protejate de legislaţia audiovizuală. În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului are obligaţia de a asigura protejarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine în cadrul programelor audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea audiovizualului.

Având în vedere atribuţiile conferite de lege, Consiliul a constatat că în cadrul ediţiei menţionate, postul de televiziune OTV a prezentat, pe ecran splitat, având ca sursă ANTENA 1, o înregistrare filmată în care fostul premier Emil Boc a fost surprins dezbrăcat într-un vestiar al unei săli de fitness, filmare însoţită de comentariile persoanelor prezente în studioul emisiunii.

Membrii Consiliului au constatat că ediţia din 13 - 14 februarie 2012 a emisiunii “Dan Diaconescu Direct“ a fost de natură să prejudicieze în mod grav dreptul la viaţă privată, imaginea, onoarea, reputaţia şi demnitatea fostului premier Emil Boc.

Prin difuzarea unui astfel de material, în mod continuu, timp de 27 de minute, radiodifuzorul a încălcat grav prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului care protejează drepturile fundamentale ale omului, respectiv, demnitatea, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la imagine a persoanei, astfel cum sunt reglementate în Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 din Codul audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Normele invocate sunt în concordanţă cu cele consacrate în Constituţia României, care prevăd la art. 30 alin. (6) că “libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.

În virtutea acestor norme, armonizate şi cu cele comunitare, dreptul la libera exprimare este limitat de obligaţia corelativă de a nu prejudicia drepturile altor persoane.

Astfel, art. 10 alin. (2) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că : “Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti”.

Protecţia acordată de art. 10 din Convenţie variază în funcţie de natura discursului şi de scopul urmărit de autorul lui, precum şi de la premiza că ziariştii urmăresc să-şi îndeplinească cu bună credinţă sarcina de a informa opinia publică, nefiind determinaţi, în demersul lor, de existenţa vreunei animozităţi personale sau de intenţia de a leza în mod gratuit şi nejustificat reputaţia altor persoane.

Conform jurisprudenţei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României, 2003, că dreptul prevăzut de art. 10 din Convenţie nu este absolut, exerciţiul libertăţii de exprimare comportând, potrivit paragrafului 2 al art. 10 din Convenţie, « îndatoriri şi responsabilităţi » care capătă o importanţă sporită atunci când există riscul de a se aduce atingere reputaţiei persoanelor, garantată şi ea de Convenţie, şi de a pune în pericol « drepturile altora ».

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a conchis că “Alegerea unor fapte de natură să aducă atingere reputaţiei unei persoane care exercită o funcţie publică nu poate fi scutită, sub motivul libertăţii de opinie şi de exprimare, de obligaţia probării faptelor imputate şi nici de răspundere.”

Prin urmare, libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept intern şi internaţional care garantează tuturor persoanelor dreptul la demnitate, onoare şi reputaţie.

Este bine ştiut că limitele exercitării unui drept încetează acolo unde începe obligaţia respectării drepturilor celorlalţi.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de un aspect esenţial, şi anume că materialul prezentat nu era unul care să servească interesului public, ci unul care privea exclusiv viaţa privată a d-lui Emil Boc.

Legislaţia audiovizuală protejează dreptul la viaţă privată şi de familie al persoanei, norme armonizate cu cele consacrate la art. 26 alin. (1) din Constituţia României.

Radiodifuzorul nu a respectat aceste norme şi nici pe cele prevăzute la alin. (2) al art. 8 din Convenţia Europeană, care protejează viaţa privată a persoanei.

Adunarea consultativă a Consiliului Europei a adoptat, la 23 ianuarie 1970, Rezoluţia 428 stabilind în privinţa conceptului de viaţă privată, că : ‘’În limitele sale esenţiale, dreptul la respectarea vieţii private constă în posibilitatea persoanei de a-şi duce viaţa aşa cum doreşte, cu un minim de ingerinţe. Acest drept se referă la viaţa privată, la viaţa familială şi la aceea a căminului, la integritatea fizică şi morală, la onoare şi reputaţie, la faptul de a nu fi prezentat într-o lumină falsă, la nedivulgarea unor fapte inutile şi jenante, la publicarea fără autorizare a unor fotografii private, la protecţia împotriva spionajului şi a indiscreţiilor nejustificate sau inadmisibile, la protecţie împotriva utilizării abuzive a comunicaţiilor private, la protecţia împotriva informaţiilor confidenţiale comunicate sau primite de către un particular."

Membrii Consiliului apreciază că difuzarea materialulului audiovizual în care un om politic se afla într-o ipostază privată, în vestiarul unei săli de fitness, ca orice altă persoană particulară care frecventează un astfel de loc, nu prezenta un interes public justificat care să reprezinte fapte sau evenimente care influenţează societatea sau comunitatea.

Prin prezentarea unui astfel de material a existat o interferenţă în viaţa privată a persoanei, întrucât niciun drept conferit de lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a prejudicia onoarea, reputaţia şi imaginea unei persoane, astfel cum prevăd dispoziţiile alin. (1) al art. 32 din Codul audiovizualului.

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.

Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii. În condiţiile în care alţi membri ai societăţii sunt lezaţi, tolerarea de către Consiliu a unor asemenea fapte ar contraveni tuturor dispoziţiilor constituţionale, precum şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.

În consecinţă, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acestei ediţii a emisiunii „Dan Diaconescu Direct” s-a făcut cu încălcarea gravă a unor drepturi fundamentale ale omului, precum cele la demnitate, viaţă privată, onoare, reputaţie şi propria imagine, drepturi protejate de dispoziţiile legale invocate.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, Consiliul a propus amendarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 200.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h), alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV, este sancţionat cu amendă în cuantum de 200.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale dispoziţiilor articolelor 30, 32 alin. (1) şi (2), 33 alin. (1) şi 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 200.000 lei, întrucât a încălcat grav dispoziţiile art. 3 din Legea audiovizualului care protejează drepturile fundamentale ale omului, precum dreptul la viaţă privată, onoare, reputaţie şi imagine ale persoanei. Astfel, în cadrul ediţiei din 13-14 februarie 2012 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, postul OTV a difuzat imagini explicite în care fostul premier apărea dezbrăcat în spaţiul privat al vestiarului unei săli de sport. Imaginile afişate pe ecran timp de 27 de minute, care nu au avut o valoare informativă şi care nu erau justificate de vreun interes public, au afectat grav dreptul la viaţă privată, onoare, reputaţie şi imagine ale domnului Emil Boc.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate