Decizia nr. 867 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. MG ‘99 S.R.L.,
pentru localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman

S.C. MG ‘99 S.R.L.
Str. Dunării bl. D1-D2
ROŞIORI DE VEDE Jud. Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8324/17.06.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. MG ’99 S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. MG ’99 S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1460/09.12.2003, Anexa din 27.01.2010 pentru localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. MG ’99 S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în ziua de 15.07. 2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, s-a constatat că în această reţea, ce aparţine S.C. MG ’99 S.R.L, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 27.01.2010, următoarele 32 de programe : ACASĂ, SPORT.RO, REALITATEA TV, B1TV, ETNO TV, DOKU KLUB, ANIMAL PLANET, BEN 1TV(ANIMAŢIE), FAVORIT TV, SPERANŢA TV, TRINITAS, MUSIC CHANNEL, DDTV, UTV, NEPTUN TV, N 24 PLUS, PUBLIKA TV, PARTY, EUFORIA LIFESTYLE TV, TARAF TV, ANTENA 3, KANAL D, OTV, MINIMAX, DISNEY, AXN, NAŢIONAL TV, ANTENA 1, PRO TV şi ANTENA 2. Programele TBN EUROPE, TVRM EDUCAŢIONAL şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont că, anterior, distribuitorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. MG ’99 S.R.L cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. MG ’99 S.R.L (având avizul de retransmisie nr. A 1460/09.12.2003, Anexa din 27.01.2010 pentru localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. MG ‘99 S.R.L.
Str. Dunării bl. D1-D2
ROŞIORI DE VEDE Jud. Teleorman

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 867/17.08.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. MG ‘99 S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MG ‘99 S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”