Decizia nr. 863 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NIV TV S.R.L.,
cu sediul în localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi

pentru localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 8323/17.06.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi aparţinând S.C. NIV TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NIV TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1671.1/27.09.2005 pentru localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NIV TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 12 iulie 2010, în localitatea Bălăciţa, jud. Mehedinţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. NIV TV S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, PRO CINEMA, GSP TV, DIGI SPORT, ANTENA 3, RTS, PRO TV, ANTENA 2, DIRECT DIGITAL TV, REALITATEA TV, OTV, AXN, KANAL D, HBO şi MYNELE TV, iar programele TVR CULTURAL, TVR 2 şi TVR INTERNATIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. NIV TV S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL, TVR 2, TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are obligaţia de a include în oferta de servicii şi de a retransmite programele TVR 3, TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise.

De asemenea, deşi programele TVR CULTURAL şi TVR 2 sunt înscrise în aviz, la data controlului acestea nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. NIV TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bălăciţa, judeţul Mehedinţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NIV TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bălăciţa, judeţul Mehedinţi a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”