Decizia nr. 859 din 01.10.2009

01.10.2009


envoyer l'article par mail title=

privind obligaţia radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL TV S.R.L. să acorde dreptul la replică S.C. „BANK LEUMI ROMANIA” S.A.

Către,

S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL TV S.R.L.
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5
jud. Suceava, CUI 15091678

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată sub nr. 13178/15.09.2009 formulată de S.C. „BANK LEUMI ROMANIA” S.A., privind neacordarea dreptului la replică în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de către postul de televiziune 1 TV Bacău, precum şi raportul de monitorizare întocmit în baza acestei reclamaţii.

Postul de televiziune 1 TV Bacău aparţine radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1433.0/23.10.2007).

Sesizarea se referă la difuzarea, în cadrul emisiunii informative « Ştiri », ediţia din 17 august 2009, a unui reportaj cu titlul „Ţepuiţi pe capete”, care, în opinia petentei, ar fi conţinut afirmaţii false, neconforme cu adevărul, la adresa S.C.Bank Leumi Romania S.A., de natură a-i prejudicia reputaţia şi imaginea publică, afirmaţii a căror veridicitate nu a fost probată de radiodifuzor.

Prin adresa nr. 3008/24.08.2009 S.C. BANK LEUMI ROMANIA S.A. a solicitat radiodifuzorului LIGONE INTERNAŢIONAL TV acordarea dreptului la replică, întrucât reportajul „a cuprins o serie de informaţii şi fapte neadevărate”, solicitare înregistrată la postul 1 TV Bacău sub nr. 21/24.08.2009.

Analizând raportul de monitorizare al emisiunilor cu privire la care s-a formulat reclamaţia, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunii de ştiri din data de 24.08.2009, de la ora 20.15, sub titlul „Leumi ia maşinile, băcăuanii rămân cu paguba” postul de televiziune a prezentat sau a utilizat fragmentat, unele informaţii cuprinse în textul transmis de reclamantă către post, ca replică.

Astfel, Consiliul a constatat că solicitarea reclamantei privind acordarea dreptului la replică a fost prezentată în mod trunchiat şi denaturat, în cadrul ştirii, sub forma unui punct de vedere „trimis” de aceasta, iar acest fapt nu poate fi considerat o îndeplinire a obligaţiilor radiodifuzorului, întrucât nu au fost respectate condiţiile impuse de dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit prevederilor invocate, dreptul la replică va fi difuzat gratuit, în termen de 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

Analizând şi documentele puse la dispoziţie de S.C. „BANK LEUMI ROMANIA” S.A., membrii Consiliului au constatat că reclamanta a respectat prevederile audiovizuale incidente în cauză şi s-a adresat Consiliului, deoarece radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL TV S.R.L. nu a înţeles să dea curs solicitării formulate de petentă şi să respecte dispoziţiile privind acordarea dreptului la replică din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste aspecte, apreciind că solicitarea privind acordarea dreptului la replică este îndreptăţită, întrucât SC ”BANK LEUMI ROMANIA” S.A. nu a beneficiat de dreptul la replică, potrivit dispoziţiilor legale, membrii Consiliului au decis, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 68 şi 69 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 15 şi 41 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ca radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL TV S.R.L. să acorde şi să difuzeze dreptul la replică S.C. „BANK LEUMI ROMANIA” S.A. în termenul şi condiţiile prevăzute de Decizia 187/2006.