Decizia nr. 857 din 01.10.2009

01.10.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 13634/24.09.2009 cu privire la emisiunile de dezbateri „Ştirea zilei” şi „Sinteza zilei”, difuzate de postul de televiziune ANTENA 3, în data de 22 septembrie 2009.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 71 alin. (1) lit. (b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului :

art. 3 - « (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. »

Conform prevederilor din Codul audiovizualului invocate :

art. 71 - "(1) În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

(...)

b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate".

Membrii Consiliului au constatat că, în cele două emisiuni de dezbatere difuzate de postul ANTENA 3 în ziua de 22 septembrie 2009 (respectiv „Ştirea zilei” şi „Sinteza zilei”), a fost abordat, în mod tendenţios (fie prin titlurile afişate, fie prin conţinutul dezbaterilor) un subiect referitor asumarea de către Preşedintele României a Raportului « Riscuri şi inechităţi sociale în România », dat publicităţii, în cursul lunii septembrie 2009, de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice.

În cuprinsul acestui Raport, se regăseşte un capitol intitulat : « Riscuri referitoare la consumul de droguri, prostituţie, HIV/SIDA, traficul de persoane şi violenţa în familie », în cadrul căruia au fost făcute « propuneri privind limitarea consumului de droguri ilegale, a pros¬ti¬tu¬ţiei şi răspândirii infecţiei cu virusul HIV ».

Una dintre propuneri se referă la « dezincriminarea consumului de droguri (nu a traficului !) pentru a aduce la „suprafaţă” consumatorii ». O a doua propunere are în vedere posibilitatea « legalizării sexului comercial (nu şi a intermediarilor de servicii sexuale), care ar fi o posibilitate de control al bolilor cu transmitere sexuală. Impunerea unei astfel de măsuri în absenţa unei analize bazate pe experienţa altor state şi în funcţie de particularităţile României ar putea genera totuşi efec¬te nedorite. »

Pornind de la acest acest Raport, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat în 22.09.2009, emisiunea « Sinteza zilei », având titlul (afişat permanent pe ecran) : « VREŢI DROGURI LA LIBER ŞI PROSTITUŢIE ? » şi subtitlul : « PREŞEDINTELE VREA ! O FI BINE ? » Invitaţi în studio au fost domnii : Valentin Stan, Mugur Ciuvică, Radu Tudor şi Victor Ciutacu.

Emisiunea a analizat problema comercializării drogurilor uşoare şi a legalizării prostituţiei în România, cu raportare directă la asumarea de către Preşedintele României a Raportului Comisiei Prezidenţiale. În debutul emisiunii, moderatorul a anunţat : "În această seară, vă invit să răspundeţi la întrebarea : vreţi droguri la liber şi prostituţie ? Preşedintele vrea ! Aşa cum scrie pe burtieră, vă întreb o fi bine, o fi rău ? Cum percepeţi dumneavoastră ?"

Vizionând emisiunea, Consiliul a constatat că, prin afişarea permanentă pe ecran a titlului şi subtitlului, postul ANTENA 3 nu a informat corect publicul, în sensul că, prin mesajul transmis publicului telespectator, acestea au atribuit o intenţie fermă în sarcina Preşedintelui României de a legaliza consumul de droguri uşoare şi prostituţia în România, fapt neadevărat. În realitate, propunerea din conţinutul Raportului vizează « dezincriminarea consumului de droguri (nu a traficului !) pentru a aduce la „suprafaţă” consumatorii ». De asemenea, asumarea de către Preşedinte a Raportului Comisiei nu echivalează cu transpunerea automată a propunerilor într-un act normativ.

Potrivit prevederilor Legii audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, lucru pe care postul nu l-a făcut.

Consiliul apreciază că practica postului ANTENA 3, folosită şi în ediţia din 22 septembrie 2009, de a afişa pe ecran titluri şi subtitluri hazardate, care nu au nicio legătură cu subiectul tratat în emisiuni şi care conţin mesaje care, deşi nu au legătură cu realitatea, pot fi percepute de telespectatori ca fiind adevărate constituie un demers jurnalistic făcut cu rea-credinţă, care poate conduce la manipularea publicului.

Pornind de la existenţa unor riscuri reale referitoare la consumul de droguri (uşoare şi tari), Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (Comisie constituită din experţi independenţi, specialişti în diferite domenii), a tras o serie de concluzii şi a făcut propuneri în această privinţă, în scopul « scoaterii la suprafaţă » a consumatorilor, având în vedere atât « efectele negative devastatoare », cât şi « efectele secundare grave », precizate detaliat în Raport.

În ceea ce priveşte legalizarea sexului comercial (nu şi a intermediarilor de servicii sexuale), Raportul menţionează că aceasta « ar fi o posibilitate de control al bolilor cu transmitere sexuală. » Mai mult, Raportul avertizează că « Impunerea unei astfel de măsuri în absenţa unei analize bazate pe experienţa altor state şi în funcţie de particularităţile României ar putea genera totuşi efec¬te nedorite. »

Cu toate acestea, pe parcursul emisiunii « Sinteza zilei », gestul Preşedintelui României de a-şi asuma acest Raport, care nu a fost prezentat publicului telespectator nici măcar într-o formă sintetică, a fost analizat din perspectiva luării imediate de măsuri de către Preşedinte, prin care propunerile să fie transpuse în acte normative care să aibă forţă obligatorie.

În acest context, comentariile invitaţilor au fost vehemente, în sensul condamnării atitudinii Preşedintelui, deşi Raportul nu constituie decât un document de analiză a unor fenomene sociale reale din societatea românească. În mod firesc o astfel de analiză se finalizează cu propuneri sau recomandări, fără ca, în timp, acestea să şi fie puse în practică, dacă se apreciază că nu oferă soluţiile cele mai bune problemelor în discuţie.

Astfel, deşi în emisiune postul nu a oferit o informare minimă cu privire la Raportul Comisiei, în aşa fel încât publicul să cunoască faptele prezentate în cuprinsul acestuia, opiniile exprimate în cadrul emisiunii nu au avut legătură cu conţinutul acestuia.

Având în vedere modul în care a fost tratat acest subiect pe parcursul emisiunii « Sinteza zilei », Consiliul a apreciat că, între faptele şi opiniile prezentate nu s-a asigurat o distincţie clară, fapt de natură a afecta corectitudinea informaţiilor oferite publicului. Acest fapt contravine prevederilor art.71 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Discuţiile din studio au deformat profund faptele, neavând o legătură reală cu conţinutul Raportului - redăm fragmente din raportul de monitorizare :

R. Tudor : "Cred că Traian Băsescu face această imensă mizerie dintr-un raţionament pur electoral. Se gândeşte că ar putea ca tinerii care, mă rog, acceptă sau simpatizează, empatizează cu astfel de, de apucături, aş putea să le spun, să-l voteze pe Traian Băsescu, pe ideea Băse e cool. Pentru că nu cred că acei tineri care sunt partizanii consumului de droguri uşoare sau a prostituţiei pot să aibă altă evaluare decât faptul că Băse e cool. Nu ştiu nimic despre valoarea intrinsecă, despre ce nevoie are o ţară în legătură cu un preşedinte. Dar ar putea, să zic, să fie compatibili : un tânăr uşor drogat cu droguri uşoare şi preşedintele actual al României, da ? Să aibă, cum să spun, imaginaţii comune..... Atunci când părintele naţiunii, nu, cum se numeşte preşedintele României, mai mult sau mai puţin justificat, spune „copii părinţii voştri nu vă lasă la droguri şi la prostituţie ? Vă dă nenea Traian, nici o problemă.E ca acel mic corupător din faţa blocului care dă copiilor mici să guste din bere, făcând nişte gesturi inconştiente şi atrăgându-i pe acei copii, ducându-i pe o pantă, nu mai spun că e profund anticreştină, dar pe o pantă foarte periculoasă ca şi părinte. Spune „nu vă lasă părinţii voştri cu droguri şi cu fetiţe ? Vă dă nenea Traian. Ia de aicea, trage pe nas, ia de aicea o fetiţă. Nenea Traian este bun cu tine”.
(...)
M. Ciuvică : « Sincer nu înţeleg, pentru că scop electoral nu prea văd ce să facă decât dacă chiar s-a pus de acord, cum spuneaţi, cu domnul Cristi Preda care vrea să-i trimită de la 16 ani pe copii la vot, iar domnul Băsescu s-a gândit să-i drogheze întâi ca să voteze oamenii fericiţi, ca după aia oricum îi aşteaptă diverse probleme, după vot. Dar măcar la vot să fie drogaţi, să fie fericiţi când votează la 16 ani. »
(...)
R. Tudor : « Băieţi, am terminat toată ţara, e pusă la punct, e mai bine ca Germania, acum să ne odihnim, tragem pe nas şi stăm pe spate şi ne uităm. »

Unul din invitaţi a dezbătut subiectul, deşi nu citise Raportul, aşa cum rezultă din propriile declaraţii - redăm din raportul de monitorizare :
M. Ciuvică : « Sincer să fiu, auzind ce-a spus Traian Băsescu astăzi, că ce-a spus el contează, acea declaraţie prin care spune că-şi asumă în totalitate, pentru că raportul în sine, înţeleg că este un raport pur tehnic, făcut de nişte oameni care nu au treabă cu politica şi care văd dintr-un anumit punct de vedere şi acest fenomen al consumului de droguri. » Membrii Consiliului consideră, de asemenea, că postul ANTENA 3 a manipulat publicul prin omisiune, în condiţiile în care, pe parcursul întregii emisiuni « Sinteza zilei » din 22.09.2009, s-a afirmat că Raportul Comisiei Prezidenţiale « susţine dezincriminarea consumului de droguri şi sexul comercial, adică legalizarea prostituţiei », fără a se face o menţiune esenţială, care este conţinută în Raport, anume că se propune « dezincriminarea consumului de droguri (nu a traficului !) ».

Precizarea cu privire la faptul că propunerea din Raport are în vedere că traficul de droguri nu trebuie dezincriminat nu a fost făcută nici măcar o dată, publicului nefiindu-i adus la cunoştinţă acest fapt, deosebit de important în contextul discuţiilor care au avut loc pe tema drogurilor.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

Mihai Gâdea : « Comisia Prezidenţială susţine dezincriminarea consumului de droguri şi sexul comercial, adică legalizarea prostituţiei. Preşedintele Traian Băsescu spune, citez, ceea ce spun este un citat din domnia sa : „raportul e integral asumat de preşedintele României”. Cum se explică faptul că în campania pentru alegerile prezidenţiale, tocmai preşedintele Traian Băsescu face un astfel de gest ? »

În aceeaşi zi, respectiv în 22.09.2009, postul ANTENA 3 a difuzat în intervalul orar 20.07-20.55, emisiunea „Ştirea zilei”, sub titlul : « COTROCENII VOR ELEVII HIGH », emisiune moderată de d-na Gabriela Vrânceanu Firea. În studio au participat, în calitate de invitaţi, domnii : Bogdan Niculescu Duvăz - purtătorul de cuvânt al alianţei PSD+PC, Sorin Roşca Stănescu – jurnalist, Eugen Nicolăescu – viceliderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor.

Introducerea făcută de moderatoare a avut următorul conţinut : ”România este până la gât în criză : numărul şomerilor creşte, povara datoriei care va fi suportată de fiecare român e deja uriaşă şi va fi din ce în ce mai mare. Preşedinţia are un plan : marijuana să fie legală, prostituatele să taie chitanţe şi să plătească impozite, nu amenzi ....”

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că postul ANTENA 3 nu a informat corect publicul telespectator în legătură cu subiectul dezbătut, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului. Astfel, atât titlul afişat pe ecran, cât şi introducerea în tema prezentată de moderatoare nu au avut nici o legătură cu comentariul din off prezentat pe parcursul emisiunii şi nici cu citatul din Raportul Comisiei Prezidenţiale, care a avut un conţinut conform cu acesta.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a avut un caracter tendenţios, menit să inducă publicului telespectator un mesaj care nu avea nicio legătură cu concluziile Raportului Comisiei Prezidenţiale referitoare la « dezincriminarea consumului de droguri (nu a traficului !) ».

Consiliul consideră că dezbaterea în sine cu privire la documentul Comisiei Prezidenţiale este una legitimă, dar modul în care a fost abordat subiectul, precum şi lipsa informării publicului cu privire la conţinutul Raportului pe marginea căruia au avut loc dezbaterile s-au făcut cu încălcarea dispoziţiilor legislaţiei audiovizuale care impun în sarcina radiodifuzorilor obligaţia asigurării unei distincţii clare între faptele şi opiniile exprimate, precum şi obligaţia de a informa publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor, demersuri care să determine libera formare a opiniilor.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 71 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 857/01.10.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 2.500 lei, întrucât, prin titluri precum »Vreţi droguri la liber şi prostituţie ?« / »Preşedintele vrea ! O fi bine ?« afişate pe ecran, în emisiunea »Sinteza zilei« din 22 septembrie 2009, Preşedintelui României i-a fost atribuită o intenţie fermă în ceea ce priveşte legalizarea consumului de droguri şi a prostituţiei în România, fapt neadevărat. În realitate, propunerea din Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice vizează posibilitatea »dezincriminării consumului de droguri (nu a traficului !)« . Legalizarea sexului comercial (nu şi a intermediarilor de servicii sexuale) este propusă ca una dintre posibilele soluţii de control al bolilor cu transmitere sexuală. În acelaşi timp, Raportul avertizează că »Impunerea unei astfel de măsuri în absenţa unei analize bazate pe experienţa altor state şi în funcţie de particularităţile României ar putea genera totuşi efec¬te nedorite" şi precizează că unele state în care a fost legalizată prostituţia nu au obţinut rezultatele sperate privind reducerea consecinţelor negative şi încep să-şi revizuiască politica.

O astfel de abordare a fost de natură să contravină prevederilor legale privind obligaţia radiodifuzorilor de a asigura informarea publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi de a asigura o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.