Decizia nr. 847 din 24.09.2009

24.09.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV SIRIUS SRL S.R.L.,
cu sediul în Drobeta Turnu Severin , Str. Traian nr. 85, corp B, bl. C1, jud. Mehedinţi

pentru postul TELE 2,
str. Aurelian 46, Institutul de Proiectări , etaj 5, cam. 1-4

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 12883/08.09.2009, cu privire la nerespectarea dispoziţiilor privind dreptul persoanei la propria imagine în cadrul serviciilor de programe audiovizuale de către radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TVC 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul de televiziune TELE 2.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi vizionând înregistrarea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1), art. 71 alin. (1) lit. a) şi art. 78 lit. a) şi b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“ART. 42

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

ART. 71

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

ART. 78

În cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli :

a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ;

b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ;”

În fapt, postul de televiziune TELE 2 a transmis, în cadrul emisiunii de ştiri din data de 7 septembrie 2009, de la ora 19:00, un material cu durata de 1 minut şi 5 secunde, cu titlul „Un Prefect obosit”. Ştirea a avut următorul conţinut :

Reporter : „Prefectul a părut extrem de ostenit, pe tot parcursul şedinţei, dând semne evidente de oboseală”.
Reporter : „La un moment dat însă nu şi-a mai putut ascunde starea, fiind cât pe ce să adoarmă chiar în timpul şedinţei şi demonstrând astfel că, măcar din acest punct de vedere, era numai bun de trimis în Parlament.”
Reporter : „Dându-şi seama că oboseala acumulată la nunta la care a participat seara trecută este mai puternică decât voinţa sa, prefectul s-a şi retras precipitat din sala de şedinţe, lăsând discuţiile pe seama subprefectului Aladin Georgescu.”
Aladin Georgescu-subprefect : „Numărul cauzelor a fost destul de ridicat, 162, şi prin această şedinţă am soluţionat în mare parte cauzele aflate pe rolul instituţiei, comisiei judeţene pentru aplicarea legilor fondului funciar, astfel încât, din acest punct de vedere pot spune că suntem la zi.”
Reporter : „Nevoit să conducă lucrările şedinţei comisiei de fond funciar după plecarea lui Mîţu, subprefectul Georgescu a identificat problemele care mai există în aplicarea legilor fondului funciar, încercând să găsească şi soluţii de rezolvare pentru acestea”.

Vizionând materialul audiovizual ce a făcut obiectul sesizării, membrii Consiliului au constatat că acesta nu a respectat principiul asigurării unei informări imparţiale, obiective şi echilibrate a publicului.

Consiliul a apreciat că ştirea, în forma prezentată, a avut un caracter tendenţios, caracter întărit de faptul că montajul imaginilor care au însoţit comentariul radiodifuzorului nu susţinea subiectul ştirii şi nu reflecta în mod real şi fără echivoc situaţia adusă la cunoştinţa publicului.

Deşi subiectul de interes public trebuia să privească şedinţa comisiei de fond funciar a Prefecturii judeţului Mehedinţi, ştirea a fost formulată în mod maliţios, evidenţiind faptul că prefectul, din motive personale, nu a participat la şedinţă până la sfârşitul acesteia.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că între imagini şi comentariu nu a existat o conexiune reală, montajul, precum şi afişarea titlului „Un prefect obosit”, pe toată durata prezentării ştirii, fiind de natură a crea confuzie în rândul publicului.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că modul în care a fost prezentată ştirea a prejudiciat dreptul unei persoane la propria imagine şi nu a asigurat o informare echilibrată şi imparţială a publicului, afectând dreptul acestuia la o informare obiectivă.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. pentru postul de televiziune TELE 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TELE 2 cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea de ştiri din 7 septembrie 2009, de la ora 19, sub titlul „Un prefect obosit”, a prezentat un material cu caracter tendenţios, caracter întărit de faptul că montajul imaginilor care au însoţit comentariul radiodifuzorului nu susţinea subiectul ştirii şi nu reflecta în mod real şi fără echivoc situaţia adusă la cunoştinţa publicului.

Modul în care a fost prezentată ştirea a fost de natură a afecta dreptul persoanei la propria imagine, precum şi dreptul publicului la o informare echilibrată şi imparţială, fapte ce contravin prevederilor audiovizuale în vigoare”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.