Decizia nr. 846 din 27.07.2010

27.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. EST 1 MEDIA - TV S.R.L.

împotriva Decizia nr. 610/15.06.2010 de amendare cu suma de 10.000 lei

S.C. EST 1 MEDIA - TV S.R.L.
Localitatea Bârlad, bd. Republicii nr. 7, jud. Vaslui, C.U.I. R 26073421
pentru postul de televiziune EST 1 TV

Întrunit în sedinţa publică din data de 27 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. EST 1 MEDIA - TV TV S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 610/15.06.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 158 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Reanalizând decizia contestată, membrii Consiliului au constatat că, prin motivele expuse în contestaţie, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

Astfel, în susţinerea contestaţiei, radiodifuzorul menţionează că depăşirea timpului permis al publicităţii difuzate, precum şi difuzarea accidentală a unor spoturi publicitare de promovare a unor servicii medicale şi a unui centru medical, constatate în perioada 26 aprilie – 02 mai 2010, ar fi constituit, în fapt, greşeli ale unor angajaţi lipsiţi de experienţă, situaţie faţă de care societatea a dispus luarea unor măsuri drastice prin care s-au remediat deficienţele.

Pornind de la acest aspect, deşi recunoaşte şi îşi asumă încălcările ce au făcut obiectul deciziei de sancţionare contestate, radiodifuzorul consideră că ar fi suficientă aplicarea unei somaţii publice de intrare în legalitate, motivând acest fapt cu situaţia financiară precară a societăţii.

Analizând motivele pentru care se solicită înlocuirea amenzii cu somaţie publică, membrii Consiliului au constatat că acestea vizează situaţia financiară a contestatoarei, iar nu probleme de legalitate ale deciziei.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui radiodifuzor, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale cu privire retransmisia serviciilor de programe şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de toţi furnizorii de servicii media, indiferent de situaţia financiară a acestora.

Mai mult, membrii Consiliului au observat că motivele pentru care se solicită înlocuirea amenzii cu somaţie publică sunt nefondate, având în vedere că durata grupajelor publicitare reţinute în decizie nu a fost accidentală, fapta având caracter de repetabilitate şi existând în foarte multe intervale orare.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.