Decizia nr. 845 din 27.07.2010

27.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L.

împotriva Deciziei C.N.A. nr. 648/07.07.2010

S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L.
C.U.I. 5415963
Str. 22 Decembrie nr. 8A
TÂRNĂVENI Jud. Mureş

Întrunit în sedinţa publică din data de 27 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 9909/22.07.2010, împotriva Deciziei C.N.A. nr. 648/07.07.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin această contestaţie, distribuitorul solicită Consiliului diminuarea cuantumului amenzii aplicate prin decizia contestată.

Analizând motivele pentru care se solicită diminuarea cuantumului amenzii, membrii Consiliului au constatat că acestea vizează situaţia financiară a contestatoarei, situaţie care nu i-ar permite achitarea amenzii.

În susţinerea solicitării, S.C. TV ADLER-TRADING S.R.L. înştiinţează Consiliul cu privire la faptul că, ulterior sancţionării sale, a obţinut acordurile pentru retransmisia a 16 programe, programe care, la data controlului efectuat de inspectorul teritorial, s-a constatat că erau retransmise în plus faţă de structura de servicii de programe aprobată de Consiliu.

Consiliul înţelege situaţia economică precară a fiecărui distribuitor de servicii, dar, în calitate de garant al interesului public, C.N.A. este chemat să dispună măsurile legale ce se impun în vederea respectării de către aceştia a prevederilor legale şi trebuie să aibă o poziţie echidistantă şi nediscriminatorie faţă de toţi distribuitorii de servicii, indiferent de situaţia financiară a acestora.

Referitor la solicitarea dumneavostră privind diminuarea cuantumului amenzii, vă învederăm că amenda aplicată reprezintă limita minimă legală prevăzută de art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.