Decizia nr. 845 din 24.09.2009

24.09.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spoturile promoţionale pentru emisiunile „Cronica Cârcotaşilor” şi „Cireaşa de pe tort”, precum şi pentru filmul „Naşul”, transmise în zilele de 14, 15 şi 16 septembrie 2009, de către postul de televiziune PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând promo-urile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL a încălcat dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromoţionale sau de teleshopping, se poate face numai între programe. Dacă se respectă condiţiile prevăzute la alin. (4) - (7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate şi în timpul unui program, astfel încât integritatea şi valoarea programului respectiv să nu fie prejudiciate, ţinându-se seama de pauzele fireşti ale acestuia şi de durata şi natura lui.

În fapt, în data de 14.09.2009, în timpul emisiunii ’’Copiii spun lucruri trăznite’’ au fost inserate două promo–uri, unul pentru emisiunea ’’Cronica Cârcotaşilor’’, care a fost difuzată în data de 16.09.2009, şi altul pentru filmul ’’Naşul’’, difuzat în data de 16.09.2009.

Promo-ul pentru emisiunea ’’Cronica Cârcotaşilor’’ a fost inserat în partea dreaptă a ecranului, fiind reprezentat grafic într-un dreptunghi suprapus peste desfăşurarea naturală a emisiunii, şi a conţinut următorul mesaj : „Miercuri 19:30 Cronica Cârcotaşilor”. Mesajul a fost însoţit de imaginea realizatorilor emisiunii. Promo-ul a avut o durată de 10 secunde.

Promo-ul pentru filmul ’’Naşul’’ a fost inserat în partea dreaptă a ecranului, fiind reprezentat grafic într-un dreptunghi suprapus peste desfăşurarea naturală a emisiunii, şi a conţinut următorul mesaj : „Miercuri 22:15 Naşul”. Mesajul a fost însoţit de imaginiea unui actor. Promo-ul a avut o durată de 9 secunde.

Cele două promo-uri au fost difuzate în aceeaşi formă şi în data de 15.09.2009, în timpul filmului „Brakedown”.

În data de 16.09.2009, în timpul filmului ’’Godfather’’ a fost inserat un promo pentru emisiunea ’’Cireaşa de pe tort’’, care a fost difuzată în data de 17.09.2009. Promo-ul a fost inserat în partea dreaptă a ecranului, fiind reprezentat grafic într-un dreptunghi suprapus peste desfăşurarea naturală a emisiunii, şi a conţinut următorul mesaj : „Mâine, 19:30 Cireaşa de pe tort.” Mesajul a fost însoţit de reprezentarea grafică a unei persoane care ghidează atenţia telespectatorului către mesajul promoţional. Promo-ul a avut o durată de 8 secunde.

Faţă de modalitatea de prezentare a spoturilor promoţionale, Consiliul a considerat că radiodifuzorul a afectat în mod nejustificat integritatea programelor respective. O astfel de atitudine este de natură să prejudicieze publicul telespectator, interesat de conţinutul integral al unui program audiovizual, pe care a optat să-l vizioneze.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora spoturile promoţionale pot fi inserate şi în timpul unui program, numai cu condiţia ca integritatea şi valoarea programului respectiv să nu fie prejudiciate.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât integritatea emisiunii „Copiii spun lucruri trăznite” şi a filmelor „Naşul” şi „Brakedown”, difuzate în zilele de 14, 15 şi 16 septembrie 2009, a fost afectată prin inserarea în timpul desfăşurării lor a unor spoturi promoţionale, fapt ce contravine prevederilor art. 28 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, spoturile promoţionale pot fi inserate şi în timpul unui program, dacă integritatea şi valoarea acestuia nu sunt prejudiciate.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.