Decizia nr. 844 din 27.07.2010

27.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea Deciziei nr. 657/07.07.2010

Către

S.C. CABLE SAT S.R.L.
cu sediul în Oneşti, Jud. Bacău
Str. Belvedere nr. 2, bl. 2, ap. 3,

pentru localitatea Oituz

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de distribuitorul de servicii S.C. CABLE SAT S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 9799/20.07.2010, prin care se solicita Consiliului anularea Deciziei C.N.A. nr. 657/07.07.2010, privind somarea pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând considerentele expuse în contestaţia depusă de S.C. CABLE SAT S.R.L., şi reanalizând motivele de fapt care au stat la baza emiterii deciziei de amendare, Consiliul a apreciat ca fiind întemeiată contestaţia.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Se revocă integral Decizia nr. 657/07.07.2010 privind somarea S.C. CABLE SAT S.R.L.