Decizia nr. 840 din 22.09.2009

22.09.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L.
cu sediul în Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi
CUI 6786366

pentru localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, privind reţeaua de cablu din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1858.1/04.11.2008 pentru localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 16 septembrie 2009, în localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : GSP TV, ANTENA 3, MINIMAX, SPORT.RO, TV1000, ANTENA 1, ROMANTICA, AXN, ANTENA 2, EUROSPORT 2, ALFA&OMEGA, MYNELE, TRINITAS, PARTY TV, U TV, iar programele TVR 3, TVR INFO şi TV 5, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o amendă pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1858.1/04.11.2008 pentru localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NOVA GRUP S.R.L.
Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi
CUI 6786366

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 840/22.09.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât S.C. NOVA GRUP S.R.L. avea obligaţia de a retransmite programele TVR 3 şi TVR INFO ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. "