Decizia nr. 838 din 27.07.2010

27.07.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iulie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamanţiilor înregistrate la CNA cu nr. 9690/16.07.2010, 9717/19.07.2010, 9719/19.07.2010, 9776/20.07.2010 şi 9638/15.07.2010, cu privire la modul în care au fost respectate în emisiunea informativă „Ştiri” normele referitoare la protecţia copilului în cadrul serviciilor de programe, difuzate de către postul de televiziune NATIONAL TV, în perioada 14 – 16 iulie 2010.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., (licenţă audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, copilul are dreptul la protejarea imaginii publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

În fapt, în peroada 14 - 16 iulie 2010, în cadrul ediţiilor emisiunii informative „Ştiri”, postul NATIONAL TV a prezentat pe larg subiectul cu privire la încetarea din viaţă a artistei Mădălina Manole.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiilor emisiunii informative „Ştiri", din 14, 15 şi 16 iulie 2010, de la ora 18.30, în care a fost mediatizat tragicul eveniment al încetării din viaţă a artistei Mădălina Manole, au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu băieţelul acesteia.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiul interesului superior al copilului, dreptul acestuia la imagine publică şi la viaţă de familie fiind prejudiciat.

Asfel, în cadrul ediţiilor emisiunii informative „Ştiri”, informaţiile şi comentariile cu privire la acest subiect au fost ilustrate cu imagini ale Mădălinei Manole şi a familiei acesteia, context în care au fost difuzate şi imagini cu băieţelul artistei, în vârstă de un an.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 din Codul audiovizualului, potrivit cărora copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi de familie.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia legală de a respecta interesul superior al copilului şi de a-i proteja imaginea sa publică, chiar dacă acesta are o vârstă fragedă şi nu are capacitatea de a înţelege drama petrecută în familia sa.

Membrii Consiliului apreciază că mediatizarea excesivă a acestui eveniment tragic, privind încetarea din viaţă a Mădălinei Manole, precum şi difuzarea repetată a imaginilor băieţelului artistei au condus la prejudicierea dreptului acestuia la imagine publică şi la viaţă de familie.

Garantarea drepturilor copilului se subordonează, cu prioritate, interesului superior al acestuia şi va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, aceştia bucurându-se de un regim special de protecţie în realizarea drepturilor lor.

De asemenea, potrivit art. 22 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale, fiind interzisă orice acţiune de natură să afecteze acest drept.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. pentru postul de televiziune NATIONAL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NATIONAL TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul mai multor emisiuni în care a fost prezentată sinuciderea Mădălinei Manole au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu băieţelul artistei, fiindu-i afectată astfel imaginea şi încălcându-se principiul interesului superior al copilului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.