Decizia nr. 83 din 09.02.2012

10.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. C.U.I. 4747298 BUCUREŞTI, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2,

postul de radio KISS FM

BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK, Riverview House, corp Est, etaj 7, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţia emisiunii „Cronica Cârcotaşilor”, difuzată în data de 06.12.2011, de postul KISS FM. Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile
 art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

În fapt, postul de radio Kiss FM difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-10.00, emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”. Membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „Cronica Cârcotaşilor" transmisă în ziua de 6 decembrie 2011 a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare, fapt de natură a a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor. Astfel, în cadrul acestei ediţii, în contextul difuzării unei scenete referitoarea la sosirea unor persoane care urmau „să facă animaţie la petrecerile de sărbători" s-a folosit un fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi.

Redăm din raportul de monitorizare : „Oana Paraschiv : Se caută persoane care să facă animaţie la petrecerile de sărbători, evident că sunt şi nişte condiţii pe care trebuie să le respecţi, dar despre asta ne vorbeşte specialistul nostru, bună dimineaţa ! (...) M.Găinuşă (către C. Dezbrăcatu, în rolul specialistului) : Vă auzim extrem de prost cu telefonul ăla, ce se întâmplă ? (Se aud sunete caracteristice filmelor pentru adulţi.) C. Dezbrăcatu : Da, numai puţin, că repetăm aicea, suntem la o agenţie. Măi, Geta, uşor, mamă, că se aude, da ? Mulţumesc mult. Haideţi să vă spun ce reprezintă .. Oana Paraschiv : Aveţi şi Crăciuniţe ? (În continuare se aud sunetele femeii-n.n.) C. Dezbrăcatu : Nu, nu, nu... Este o vecină, dar e Moşul la ea, pur şi simplu a venit şi d-aia l-a luat. M.Găinuşă : Da’, ce-i fac ? C. Dezbrăcatu : Noi avem Moşi care fac absolut orice. M.Găinuşă : Adică ? C. Dezbrăcatu : De la tencuit, raşchetat parchetul, dus gunoiul, vase, entertainement... M.Găinuşă : Am înţeles, meniu complet, nu ? (Se aud din nou sunete caracteristice filmelor pentru adulţi). C. Dezbrăcatu : Deci preţurile noastre să ştiţi că variază între 500 de Roni (...) Numai un pic, iertaţi-mă numai un pic. Măi, Geta, uşor, mamă, că sunt în direct la radio. Mulţumesc mult. (...)

Membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „Cronica Cârcotaşilor” din ziua de 6 decembrie 2011 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât inserarea în cadrul acesteia de sunete caracteristice filmelor pentru adulţi însoţite de comentarii care conţineau aluzii cu caracter licenţios, a fost de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor.

Astfel, în scopul asigurării protecţiei copiilor legiuitorul a prevăzut că transmiterea unor astfel de programe, care prin conţinutul lor pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la audierea programelor respective.
 Având în vedere că emisiunea „Cronica Cârcotaşilor" este una matinală, difuzată în intervalul orar 07.00-10.00, ore la care copiii au acces neîngrădit la audierea programelor, transmiterea în cadrul acesteia a fundalului sonor caracteristic unor producţii interzise de normele audiovizuale a fi difuzate este în mod evident nepotrivită şi de natură a afecta această categorie de public. Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009 pentru postul de radio KISS FM, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia copiilor, întrucât ediţia emisiunii „Cronica Cârcotaşilor” din 6 decembrie 2011 a avut un conţinut licenţios, de natură a afecta minorii. Potrivit Legii audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu pot auzi emisiunile respective ”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate