Decizia nr. 827 din 07.10.2008

07.10.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
cu sediul în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 41 jud. Bacău

pentru postul TV BACĂU
str. Vasile Alecsandri nr.41, BACĂU, jud. Bacău
Clădirea General Proiect

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 octombrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea “Viaţa la superlativ”, difuzată în ziua de 27.09.2008, şi, în reluare, în ziua de 28.09.2008, de postul TV BACĂU.

Postul TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 181.2/21.09.1999, decizia de autorizare nr. 441.0/26.06.2001 şi reautorizare nr. 441.1-1 /12.09.2002).

În urma analizării raportului menţionat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 112 alin. (1), precum şi pe cele ale art. 117 alin. (1) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor legii audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

Articolul 112 alin. (1) din Codul audiovizualului prevede interzicerea difuzării de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător ori prin modalităţi de comercializare ; aceste restricţii nu se referă la denumirea companiilor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii.

Conform dispoziţiilor art. 117 alin. (1) din Codul audiovizualului, calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.

În fapt, în ziua de 27 septembrie 2008, între orele 21.00-22.00, şi, în reluare, în data de 28 septembrie 2008, în intervalul orar 17.30-18.30, postul TV BACĂU a difuzat emisiunea „Viaţa la superlativ”, în cadrul căreia a participat, în calitate de invitat, domnul Gheorghe Antochi, preşedintele “Agricola” Bacău.

În timpul emisiunii au fost prezentate performanţele societăţii “Agricola” Bacău, de la înfiinţare şi până în prezent, fiind difuzate imagini cu unităţile componente ale acesteia, capacităţile de producţie, cantităţile şi produsele/sortimentele noi comercializate, oraşe cu magazinele de desfacere a produselor Agricola, investiţiile actuale şi viitoare, etc. Pe ecran a fost afişată sigla Agricola Bacău.

Pentru a argumenta cele expuse, redăm din raportul de monitorizare :

Voce din off : “... Creat în 1992 prin cooptarea mai multor companii în cadrul unui flux de producţie integrat Agricola Bacău este cel mai mare producător de carne de pasăre şi preparate din carne de pasăre din România şi totodată o marcă de rezonanţă în economia românească şi pe pieţele externe...”, „...Respectând principiul specializării pe produs, Agricola Bacău este organizată în centre de profit şi centre de costuri care realizează anual pentru piaţa internă şi la export peste 35.000 t. carne şi 110.000.000 ouă. Agricola Bacău s-a impus şi ocupă poziţia de lider pe piaţa internă, în special la carnea de pasăre unde deţine peste 15% din producţia unităţilor specializate...” ,”... Fluxul tehnologic este complet automatizat iar procesul de sterilizare termică prin granulare la temperaturi de 85 grade Celsius distruge orice posibili germeni microbieni.”, “...Fermele Agricola Bacău respectă cu stricteţe normele de biosecuritate.”.

În cadrul emisiunii a fost difuzat un interviu cu preşedintele societăţii “Agricola” Bacău, dl. Gheorghe Antochi, care şi-a prezentat activitatea profesională şi politică şi care şi-a anunţat candidatura la un mandat de deputat în judeţul Bacău din partea Partidului Social Democrat.

Cităm din raportul de monitorizare :

Gheorghe Antochi : „…Agricola Bacău s-a înfiinţat la 1 septembrie 1992, aşadar acum câteva zile am împlinit 16 ani de când a fost realizată cea mai importantă investiţie în domeniul agriculturii, mai precis în domeniul creşterii animalelor şi procesării cărnii...”.

(...)

“...datorită experienţei şi competenţei pe care cred că o am în acest domeniu… şi alături de o echipa multidisciplinară propusă de PSD pentru alegerile parlamentare din aceasta toamna, m-au determinat să accept ca să candidez la un loc pentru Camera Deputaţilor în 30 noiembrie 2008. Am luat această decizie într-un moment mai dificil… urmând ca în măsura în care programele pe care le voi prezenta, cu obiective pe plan naţional, dar şi cu cele pe plan local pentru colegiul în care voi candida, dacă vor răspunde aşteptărilor alegătorilor, cu speranţa că voi obţine votul acestora şi că îi voi reprezenta cu toată onestitatea şi cu toată seriozitatea în Parlamentul viitor al României…”.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii, “Viaţa la superlativ”, membrii Consiliului au constatat că această emisiune a fost transformată, practic, în publicitate, care însă nu a respectat condiţiile legale în care poate fi difuzată publicitatea. Membrii Consiliului au constatat că, prin modalitatea în care a fost făcută această publicitate, postul a încălcat dispoziţiile legale cuprinse la art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât cele de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător ori prin modalităţi de comercializare.

De asemenea, această publicitate a fost făcută cu nerespectarea condiţiilor de difuzare a publicităţii prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului şi la art. 117 alin. (1) din Codul audiovizualului care dispun că publicitatea şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin coperte neutre şi semnale optice şi acustice.

Având în vedere această situaţie, membrii Consiliului au constatat că emisiunea “Viaţa la superlativ” s-a desfăşurat cu încălcarea prevederilor legale privind regimul difuzării publicităţii, în sensul că nu au fost respectate prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, ale art. 112 alin. (1) şi ale art. 117 alin. (1) din Codul audiovizualului. Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C.DEŞTEPTAREA S.A. pentru postul TV BACĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării dispoziţiilor privind regimul difuzării publicităţii.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C.DEŞTEPTAREA S.A., pentru postul TV BACĂU, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât emisiunea “Viaţa la superlativ”, difuzată în ziua de 27 septembrie 2008, a fost transformată în publicitate, fără a fi respectate normele privind difuzarea grupată a publicităţii şi separarea clară a acesteia de alte părţi ale serviciului de programe prin ecrane neutre sau prin semnale optice şi acustice astfel cum prevăd dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului şi ale art. 117 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.