Decizia nr. 812 din 10.09.2009

10.09.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 775/18.08.2009

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28, sector 1 Bucureşti

Întrunit în sedinţa publică din data de 10 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., înregistrată sub nr. 12430/27.08.2009, împotriva Deciziei CNA nr. 775/18.08.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1 - 3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele invocate în susţinerea contestaţiei de către reprezentantul radiodifuzorului, care a fost prezent în şedinţa publică din data de 10.09.2009, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

Reanalizând motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, membrii Consiliului au constatat că faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului prin decizia contestată au fost de natură a prejudicia grav dreptul la informare a publicului, precum şi imaginea şi interesele unui copil nevinovat a cărui fotografie, prezentată pe ecran, a fost asociată cu identitatea unui presupus criminal.

De asemenea, radiodifuzorul a afectat demnitatea umană şi dreptul la imagine al unei persoane, la adresa căreia invitaţii emisiunii au formulat acuzaţii foarte grave, nedovedite, în condiţiile în care aceasta nu a fost prezentă în emisiune pentru a se putea apăra.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, aceasta fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.