Decizia nr. 801 din 03.09.2009

03.09.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 12341/24.08.2009 cu privire la emisiunea „Realitatea te priveşte”, difuzată de postul REALITATEA TV în ziua de 21 august 2009.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, în data de 21.08.2009 postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, începând cu ora 20:00, emisiunea Realitatea te priveşte, o emisiune moderată de Andreea Creţulescu. Subiectul anunţat pentru emisiune : „Afacerile familiei Băsescu”, discuţiile centrându-se pe implicarea domnului Mircea Băsescu într-o afacere cu echipamente militare.

Invitaţi în studio, în cadrul emisiunii au fost : Iulian Fota – consilier prezidenţial pe probleme de apărare, Mugur Ciuvică, Gheorghe Tinca – fost ministru al apărării, Daniel Bojin - jurnalist de la ziarul Bursa. Au intrat în direct, telefonic, Teodor Atanasiu, Valeriu Tabără - deputat PD-L, precum şi Cristian Geamănu unul dintre asociaţii lui Mircea Băsescu la firma Desintco.

În timpul discuţiilor, pe ecran, au fost titrate următoarele titluri/informaţii : MIZA CONTRACTELOR CU ARMATA : SUTE DE MILIOANE DE EURO !, AFACERILE FAMILIEI BĂSESCU, GEAMĂNU : AM FĂCUT AFACERI DE 25 DE MIL. DOLARI CU T. BĂSESCU, AFACERILE S-AU DERULAT ÎN PERIOADA ÎN CARE T. BĂSESCU ERA MINISTRUL TRANSPORTURILOR

În cadrul intervenţiei telefonice, Cristian Geamănu a afirmat că îl cunoaşte pe Mircea Băsescu din 1986, iar pe Traian Băsescu din 1990, împreună cu care a avut : (14:23) ...”diverse activităţi investiţionale la nivelul Ministerului Transporturilor, printre care în 1997 am finalizat unul dintre cele mai mari proiecte : silozul terminal de cereale 100 de mii de tone în portul Agigea făcut de mine şi semnat de mânuţa mea, 25 de milioane aduse în România de la Banca Europeană”.

Începând cu minutul 19:30 al emisiunii, pe ecran a fost afişat titlul : GEAMĂNU : AM FĂCUT AFACERI DE 25 DE MIL. DOLARI CU T. BĂSESCU. În minutul 23:15 al emisiunii, Cristian Geamănu a intervenit din nou telefonic : Vreau să fac o precizare. Eu nu am făcut afaceri cu Traian Băsescu de 25 de milioane cum apare la televizor.

Andreea Creţulescu : Cu Ministerul Transporturilor !
Cristian Geamănu : Nu, îmi pare foarte rău ! De aceea se interpretează foarte multe în România şi ajungem pe căi greşite. Deci, am adus program cu Banca Europeană de 25 de milioane de dolari pentru execuţia unui terminal de cereale în perioada, coincidenţă, Traian Băsescu era ministrul Transporturilor. Să se revină asupra acestei afirmaţii, pentru că iarăşi intrăm, cum a spus şi interlocutorul dumneavoastră, intrăm în derizoriu.

După aceste precizări ale lui Cristian Geamănu, pe ecran sunt afişate succesiv, în intervalul 26:35 - 29:24, titlurile : „GEAMĂNU : AM FĂCUT AFACERI DE 25 DE MIL. DOLARI CU T. BĂSESCU, urmat de „AFACERILE S-AU DERULAT ÎN PERIOADA ÎN CARE T. BĂSESCU ERA MINISTRUL TRANSPORTURILOR”

Vizionând înregistrarea emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că unele titluri afişate de radiodifuzor pe ecran prezentau în mod trunchiat şi eronat afirmaţiile făcute în cadrul discuţiilor de unii invitaţi.

De asemenea, Consiliul a constatat că, deşi invitatul a intervenit şi a cerut radiodifuzorului rectificarea titlurilor afişate pe ecran, întrucât acestea nu reflectau sensul şi conţinutul declaraţiilor sale, postul nu numai că nu a procedat la corectarea lor, ci, menţinând informaţia iniţială „GEAMĂNU : AM FĂCUT AFACERI DE 25 DE MIL. DOLARI CU T. BĂSESCU” a mai adăugat acesteia un alt titlu, „AFACERILE S-AU DERULAT ÎN PERIOADA ÎN CARE T. BĂSESCU ERA MINISTRUL TRANSPORTURILOR”, fapt de natură a crea confuzie în rândul publicului telespectator.

Astfel, Consiliul a constatat că informaţia prezentată publicului prin afişare nu corespundea declaraţiilor invitatului, era deformată şi nereală, fiind totodată de natură a influenţa opinia publicului cu privire la faptele prezentate.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să reflecte în mod obiectiv şi corect faptele ori afirmaţiile, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare audiovizuală.

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât unele informaţii afişate pe ecran în emisiunea „Realitatea te priveşte” din 21 august 2009 au deformat afirmaţiile unui invitat al emisiunii.

Deşi invitatul a revenit cu precizări clare, declaraţia ce-i fusese atribuită în mod incorect a persistat pe ecran, radiodifuzorul încălcând astfel art. 3 din Legea audiovizualului privind informarea corectă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.