Decizia nr. 8 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi a vizionat înregistrările emisiunilor „În direct cu numerologul”, din ziua de 15 decembrie 2008 şi „În direct cu astrologul”, din ziua de 16 decembrie 2008, emisiuni difuzate de către postul de televiziune OTV, în intervalul orar 13.15-15.00.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi vizionând înregistrările emisiunilor menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 80 alin. 3) şi ale art. 101 alin. 1 lit. a) şi c) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale nu trebuie să promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

Potrivit dispoziţiilor art. 80 art. (3), din Codul audiovizualului nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise prin lege.

Conform prevederilor art. 101 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul audiovizualului, comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să respecte următoarele cerinţe :

a) să pună la dispoziţie publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi, după caz, toate taxele suplimentare ;
c) în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.

În fapt, postul OTV a difuzat în zilele de 14 şi 15 decembrie 2008, în intervalul orar 13.15 – 15.00, emisiunile „În direct cu numerologul” şi „În direct cu astrologul”. Emisiunile au avut menţiunea „DIRECT” şi au fost prezentate de Iliuţă, respectiv de Minerva.

În timpul emisiunii, care a avut un caracter interactiv, au intervenit telefonic mai mulţi telespectatori care au solicitat prezentatorilor să le răspundă la anumite întrebări legate de sănătate, bani, viaţă sentimentală, etc., după ce, în prealabil, aceştia le-au comunicat datele lor personale (anul, ziua, ora şi locul naşterii) pentru a putea fi introduse într-un laptop.

Regulamentul emisiunii a fost adus la cunoştinţa telespectatorilor sub formă scrisă, în partea de jos a ecranului, printr-un croll pe care se derulau permanent următoarele informaţii :

„Sunaţi şi aflaţi viitorul ! Persoanele care participă la emisiune trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, are vârsta de minim 18 ani, apelează numărul de telefon 0900 90 10 10 ; costul unui apel telefonic este de 1,19 EUR/apel de pe telefon mobil si 1,19 EUR/apel de pe telefonul fix.

Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate la sediul Organizatorului, precum şi accesând site-ul www.esotv.ro. Numărul de telefon 0900 90 10 10 va putea fi accesat de abonaţii ROMTELECOM conectaţi la centrale digitale. Selectarea participanţilor va avea loc pe cale electronică cu ajutorul unui program informatic specializat, care va desemna participanţii care vor avea şansa de a intra în direct pe postul de televiziune şi de a participa la emisiune. Conectarea participanţilor se realizează în mod electronic de un calculator. Metoda de înregistrare. La această metodă toate persoanele care apelează numărul 0900 90 10 10 vor fi înregistrtraţi într-o bază de date. Telespectatorii se pot înregistra pe tot parcursul emisiunii. Calculatorul va alege aleatoriu o persoană care va fi conectată în studio. Astrologii sunt la dispoziţia Dvs. şi în afara emisiunii. Oricând puteţi să-i contactaţi la numărul de telefon 090 390 3900 (1,19 euro/min, TVA inclus). Alte informaţii puteţi obţine şi la adresa de web www.esotv.ro. Viitorul şi sănătatea sunt întodeauna importante ! Astrologii pot fi contactaţi şi în afara emisiunii, în orice moment al zilei, la numărul de telefon 090 390 3900 (1,19 euro/min, TVA inclus). Telezodiac vă stă la dispoziţie şi după emisiune contactând astrologii noştri la numărul de telefon 0900 90 10 10 (1,19 euro/apel, TVA inclus). Alte informaţii puteţi obţine şi la adresa de web www.esotv.ro.”

Pe toată perioada desfăşurării emisiunii este scris numărul de telefon info : 0212004202. Nu se precizează dacă tariful afişat alaturi de numărul de telefon are inclusă taxa pe valoarea adăugată (TVA). Telespectatorii sunt informaţi, sub formă scrisă, prin afişarea permanentă în partea de jos a ecranului, a avertizării : „Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează.” Avertizarea nu este făcută şi sub formă orală de către prezentator nici la începutul emisiunii şi nici pe parcursul derulării acesteia.

Pe tot parcursul emisiunii, pe ecran, este afişat sub formă statică următorul text : „www.esotv.ro, ASTROLOGII NOŞTRII VĂ AŞTEAPTĂ 24 ORE DIN 24, 090 390 3900, 1,19 €/MIN, CONECTARE GARANTATĂ LA UN ASTROLOG.”

Fiecărui „astrolog” i s-a atribuit câte un cod numeric pentru a fi apelat de către telespectatorii interesaţi de aceste servicii. Numele acestora şi codurile acordate sunt publicate atât pe ecran, pe timpul desfăşurării emisiunii, cât şi pe site-ul www.esotv.ro.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării celor două emisiuni, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat :

  • prevederile art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea audiovizualului, întrucât publicitatea nu trebuie să promoveze direct sau indirect practici oculte.
  • prevederilor art. 80 alin. (3) din Codul audiovizualului întrucât nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise prin lege.

Membrii Consiliului au avut în vedere protejarea intereselor publicului, deoarece o astfel de persoană care pretinde că ghiceşte, într-o formă sau alta, viitorul, profită de buna-credinţă şi de credulitatea unor telespectatori, care, din cauza unor probleme personale cărora nu le găsesc o rezolvare imediată, sunt tentaţi să creadă în preziceri, aşteptând ca acestea să se producă, aşa cum le-au fost prezentate în emisiune.

De asemenea, Consiliul a constatat că, în ambele emisiuni, postul OTV nu a respectat nici obligaţiile legale referitoare la informarea corectă a publicului telespectator cu privire la condiţiile şi costurile de participare la emisiune, prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul audiovizualului, în sensul că nu s-a precizeazat dacă tariful telefonic (afişat alături de numărul de telefon info), înclude şi taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar avertizarea „Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează.” nu a fost făcută şi sub formă orală de către prezentatoare, nici la începutul emisiunii şi nici pe parcursul derulării acesteia, astfel cum prevăd dispoziţiile legale invocate.

Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că dispoziţiile legale privind asigurarea unei informări corecte a publicului telespectator, în programele audiovizuale, trebuie respectate de toţi radiodifuzorii, mai ales atunci când interesele publicului trebuie protejate în ceea ce priveşte aspectele de natură financiară.

Ţinând seama de toate acestea, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune OTV a difuzat cele două emisiuni cu încălcarea normelor legale ce privesc obligaţia radiodifuzorilor de a asigura informarea obiectivă, prin prezentarea în mod corect a informaţiilor transmise publicului telespectator, public care, în aceste condiţii, a fost indus în eroare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 al aceleiaşi legi, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât în emisiunile cu caracter interactiv „În direct cu numerologul” şi „În direct cu astrologul”, difuzate în zilele de 14 şi 15 decembrie 2008, în intervalul orar 13.15 – 15.00, au fost promovate servicii oferite de astrologi, clarvăzători şi ghicitori, fapt ce contravine prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului şi ale art . 80 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţilor invocate, nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise prin lege, iar publicitatea nu trebuie să promoveze direct sau indirect practici oculte.

De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 101 din Codul audiovizualului, în sensul că nu a informat corect şi complet publicul telespectator cu privire la condiţiile şi costurile de participare la emisiunile difuzate în zilele de 15 şi 16 decembrie 2008.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.