Decizia nr. 778 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind obligaţia S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. de a acorda dreptul la replică domnului Mihai-Răzvan Ungureanu

Către,

S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., CUI 14954665
PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
(Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizarea înregistrată sub nr. 13800/28.09.2012, formulată de d-nul Mihai-Răzvan Ungureanu prin care aceasta reclama faptul că în cadrul mai multor ediţii informative şi emisiuni de dezbatere difuzate pe postul de televiziune ROMÂNIA TV au fost prezentate „informaţii neadevărate, nedocumentate şi tendenţioase cu privire la presupuse cheltuieli de protocol efectuate în perioada mandatului meu de prim-ministru”.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

Potrivit raportului de monitorizare, în perioada 17-28.09.2012, postul ROMÂNIA TV a difuzat emisiunile “România în 60 de minute” (două ediţii , în 18 şi 19 septembrie 2012), „Ultima oră” (trei ediţii, în 18, 19 şi 20 septembrie 2012), „Breaking News” (două ediţii , în 19 şi 20 septembrie 2012), respectiv „News Desk” (o ediţie, în 5 octombrie 2012).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiilor formulate de persoana lezată, membrii Consiliului au decis obligarea postului radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunilor menţionate, radiodifuzorul a prezentat mai multe informaţii cu privire la nişte presupuse cheltuieli de protocol efectuate de Guvernul României în perioada în care dl. Mihai Răzvan Ungureanu ocupa funcţia de prim-ministru.

Analizând întreaga documentaţie, membrii Consiliului au constatat că, în unele dintre aceste emisiuni, informaţiile considerate de petent ca fiind neadevărate au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere al acestuia (conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului), informaţii care, în opoziţie cu cele prezentate de postul de televiziune, ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că postul ROMÂNIA TV a nesocotit prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la informarea corectă prin neprezentarea unui punct de vedere al persoanei care a fost subiect al emisiunilor monitorizate, fapt de natură a-i prejudicia imaginea (art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului).

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, apreciind că sesizarea este întemeiată, membrii Consiliului au decis, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ca radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. să acorde dreptul la replică domnului Mihai Răzvan Ungureanu, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, prin difuzarea unei înregistrări video realizate de petent, în condiţiile legii.