Decizia nr. 776 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

Către,

S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L.,
Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43, camera 2, Jud. Iaşi

pentru postul IAŞI TV LIFE

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată sub nr. 16174/12.11.2012 cu privire la un spot publicitar difuzat de postul de televiziune IAŞI TV LIFE.

Postul de televiziune IAŞI TV LIFE aparţine radiodifuzorului S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV 404.4/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1464.0/22.05.2008 şi de reautorizare nr. 1464.0-2/22.05.2008 eliberată la data de 22.03.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării spotului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 93 şi 30 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Conform dispoziţiilor art. 93, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Potrivit art. 30 din Codul audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

În fapt, postul de televiziune IAŞI TV LIFE a difuzat în data de 9 noiembrie 2012 la orele : 00:29 ; 01:29 ; 03:29 ; 04:29 ; 05:29 ; 06:29 ; 08:29 ; 09:29 ; 10:29 ; 11:29 ; 12:17 ; 13:31 ; 14:29 ; 15:29 şi 19:15, un spot publicitar pentru ziarul „7 est”, spot în cadrul căruia apare domnul Tomaseschi Dragomir, candidat din partea ARD în Colegiul 1 Iaşi pentru Camera Deputaţilor.

Durata totală a spotului este de 21 de secunde. În imagini, d-nul Tomaseschi Dragomir apare manifestându-se nervos, vorbind injurios şi rupând un proces verbal întocmit de poliţie pentru aplicarea unei amenzi, imaginile nefiind blurate. Sunetul este neclar, dar cuvintele rostite de dl. Tomaseschi sunt titrate pe ecran, astfel încât publicul poate deduce conţinutul vorbelor rostite de acesta.

Vizionând spotul, membrii Consiliului au constatat că acesta este de natură să lezeze imaginea d-lui Tomaseschi Dragomir ; de asemenea, raportat la calitatea acestuia de candidat la alegerile parlamentare, Consiliul a considerat că spotul este de natură să afecteze şansele acestuia în competiţia electorală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune ca difuzarea spotului publicitar pentru publicaţia “7 est” să se facă numai cu respectarea condiţiilor de difuzare a publicităţii în audiovizual.