Decizia nr. 773 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ENERO PROD S.R.L.
cu sediul în Slatina, Str. Sevastopol, nr. 2 et.4, judeţul Olt

pentru postul OLT TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune OLT TV aparţine S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În fapt, în perioada 09 - 20.11.2012, postul OLT TV a difuzat emisiuni informative în cadrul cărora au fost prezentate ştiri electorale, după cum urmează :

PDF - 75.4 ko
Tabel - Emisiuni informative

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali ai ARD au beneficiat de 2 prezenţe, cei ai USL de 15 prezenţe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezenţă.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale competitorilor electorali pentru ca toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare cu privire la emisiunea „Slatina la zi” difuzată în data de 5 noiembrie 2012 şi au constatat că radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, în data de 5 noiembrie 2012, postul OLT TV a difuzat emisiunea „Slatina la zi”, în cadrul căreia invitatul Emil Moţ, candidatul USL la funcţia de deputat la Colegiul nr. 1 în Camera Deputaţilor şi-a prezentat programul politic. Emisiunea a fost moderată de d-na Crina Jilavu şi a fost difuzată, în reluare, în data de 6 noiembrie 2012.

Pe toată durata emisiunii, pe ecran a fost afişat mesajul : „EMIL MOŢ, DEPUTATUL TĂU DE SLATINA”.

Pe parcursul emisiunii, în partea de jos a ecranului a fost precizată calitatea politică a invitatului, aceea de candidat USL la Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor.

Discuţiile din cadrul emisiunii l-au vizat pe invitatul emisiunii, respectiv pe candidatul USL la Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor care şi-a prezentat programul politic, precum şi întreaga echipă propusă de USL pentru alegerile parlamentare din decembrie 2012, menţionându-se permanent faptul ca aceasta este compusă majoritar din tineri, care relaţionează bine şi care vor aduce cât mai multe beneficii judeţului care i-a propus.

În acest context, invitatul şi-a expus realizările personale şi de echipă, punând într-o lumină mereu favorabilă abilităţile sale de a se descurca în Parlament, în interiorul echipei USL, pentru ajutorarea locuitorilor Slatinei şi ai judeţului Olt, de a iniţia şi vota legi prin care viaţa acestora să fie uşurată, dar şi de a face lobby în slujba intereselor oltenilor.

Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare : Crina Jilavu (moderator) : Oamenii din presă îl cunosc pe Emil Moţ, care a ocupat diferite funcţii publice, este secretar de stat în Ministerul Mediului... slătinenii mai puţin. Cine este de fapt Emil Moţ, candidatul USL pentru Colegiul 1, Camera Deputaţilor, Slatina ?
Emil Moţ (candidat USL Colegiul 1 Camera Deputaţilor) : În primul rând Emil Moţ este un slătinean. Şi de aici porneşte povestea mea. Am 31 de ani, m-am născut în Bucureşti, dar am venit în Slatina în 1986 şi, de atunci, până când am plecat la facultate, eu am fost un slătinean. Am terminat colegiul naţional “Radu Greceanu” în 2000, cu ocazia asta îi salut şi pe foştii mei profesori şi foştii mei colegi, despre care ştiu că foarte, foarte mulţi au rămas în Slatina. Am plecat la facultate, la Bucureşti, unde am făcut Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, SNSPA-ul din Bucureşti, am terminat un master, tot la fel, în ştiinte politice, după care m-am întors în Slatina unde am activat ca avocat timp de trei ani, după care am activat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi apoi am plecat din nou la Bucureşti în Ministerul Mediului. (...)

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că, prin conţinutul său, emisiunea a avut un caracter electoral, de promovare a unui candidat la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, difuzarea acesteia făcându-se cu încălcarea dispoziţiilor legale, dispoziţii care prevăd ca astfel de emisiuni cu caracter electoral să se transmită numai în timpul campaniei electorale.

Procedând în acest mod, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 139 din Codul audiovizualului referitoare la difuzarea publicităţii politice, publicitate interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului urma să înceapă, pe posturile de radio şi televiziune, la data de 9 noiembrie 2012, difuzarea unor aspecte referitoare la programul politic al unui candidat, invitat în emisiunea difuzată în data de 5 noiembrie 2012, precum şi activităţile echipei de campanie a fost în contradicţie cu dispoziţiile invocate.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi al deciziei de reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010 pentru postul OLT TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi cele ale art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OLT TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 09-20.11.2012 nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea art. 139 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul emisiunii „Slatina la zi” din 5 noiembrie 2012 a difuzat publicitate politică, fapt interzis în afara perioadelor de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.