Decizia nr. 771 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV SIRIUS SRL
DROBETA TURNU SEVERIN, str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1
Jud. Mehedinţi, CUI 22204605

pentru postul de televiziune TELE 2
DROBETA TURNU SEVERIN, str. Aurelian nr. 46, et. 5,
corp clădire P+5, cam. 1, 2, 3, 4, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Serviciul Inspecție cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 09 - 20.11.2012, (defalcat pe doua perioade 09-13 și 14-20) postul TELE 2 a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în care au fost prezentate informații despre activitățile de campanie.

PDF - 40.1 ko
Tabel

Potrivit materialului sintetic prezentat în şedinţă, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală ale postului TELE 2, candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali nu au beneficiat de un tratament echitabil, echilibrat şi corect pentru a-şi pune în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, în sensul că reprezentanţii competitorului USL au fost prezenţi în studio de 10 de ori, cei ai PP-DD și cei a PRM au avut fiecare câte o prezență în studio, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezenţă în aceste emisiuni, astfel cum rezultă din tabelul prezentat.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, care dispun că în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale, astfel încât activităţile de campanie ale competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat şi toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, ţinând cont şi de faptul că un post de televiziune implicat în reflectarea campaniei electorale reprezintă sursa cea mai “accesată” de public în vederea informării sale.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : . Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul TELE 2 din localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE 2 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 și 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale difuzate în perioada 09-20.11.2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.