Decizia nr. 764 din 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. UBI COM S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 686 din 27.09.2012

Către

S.C. UBI COM S.R.L.
Localitatea Bucu, nr. 31, jud. Ialomiţa,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 15451/05.11 .2012, prin care S.C. UBI COM S.R.L. a solicitat anularea Deciziei nr. 686 din 27.09.2012, prin care societatea a fost sancţionată cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 27 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Membrii Consiliului au analizat contestația și au constatat că motivele invocate în susținerea ei sunt neîntemeiate.

Astfel, pe de o parte, Consiliul a considerat că sancțiunea cu amendă minimă de 10.000 lei a fost corect aplicată, proporțional cu gravitatea faptelor constatate.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au apreciat că argumente precum cele referitoare la modul în care salariații petentei înțeleg să-și exercite obligațiile de serviciu în lipsa administratorului ori cele referitoare la probleme de natură tehnică (nedovedite în vreun fel) nu sunt de natură să o exonereze de răspunderea ce îi revine în calitate de distribuitor de servicii.

Faţă de aceste motive, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.