Decizia nr. 742 din 09.07.2009

09.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 670/11.06.2009

S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L.
Str. Retezatului nr. 23, Satu Mare, Jud. Satu Mare
CUI 11285078

Întrunit în sedinţa publică din data de 1 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia, înregistrată la C.N.A. sub nr. 9523/19.06.2009, formulată de S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 670/11.06.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3, art. 5 alin. (4) lit. a) şi b) din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Analizând documentele depuse, membrii Consiliului au considerat că este necesară clarificarea unor aspecte, motiv pentru care au solicitat în scris radiodifuzorului unele precizări.

În sedinţa publică din data de 9 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a reanalizat contestaţia formulată de S.C. NORD VEST TRUST MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 670/11.06.2009, precum şi adresa înregistrată la C.N.A. cu nr. 10370/07.07.2009, prin care societatea a răspuns solicitărilor C.N.A.

Analizând argumentele formulate în susţinerea contestaţiei, înregistrată, precum şi întrega documentaţie depusă, membrii Consiliului au constatat că motivele invocate nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate, întrucât sancţiunea a fost aplicată pentru menţinerea, la finalul campaniei electorale, a dezechilibrului constatat de C.N.A. în perioada 8 mai – 2 iunie 2009, când a fost adresată o scrisoare de atenţionare şi 2 somaţii publice de intrare în legalitate pentru încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, precum şi pentru faptul că nici competitorii electorali, nici partidele prezente la dezbateri nu au beneficiat de timp de exprimare egal, aşa cum prevăd normele legale.

Referitor la afirmaţia din cuprinsul contestaţiei potrivit căreia UDMR şi PNŢCD şi-au exprimat în scris refuzul de a participa în emisiunile electorale, aceasta nu este întemeiată, pentru următoarele considerente :

- Deşi a analizat modul în care a fost reflectată activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, atât în emisiunile de ştiri, cât şi în cele de dezbateri electorale difuzate de către postul NORD - VEST TV în perioada 03 - 06 iunie 2009, numai emisiunile de dezbateri electorale au făcut obiectul sancţiunii aplicate prin decizia contestată.

Potrivit art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, accesul competitorilor electorali la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile de radio şi televiziune este gratuit.

Or, refuzul scris al Organizaţiei Judeţene UDMR Satu Mare, motivat de faptul că aceasta a considerat oferta postului NORD VEST TV inacceptabilă din punct de vedere financiar, a avut în vedere emisiunile electorale, iar nu pe cele de dezbatere electorală, care erau gratuite.

Cu privire la afirmaţia potrivit căreia societatea a decis oprirea de la difuzare a emisiunilor de dezbatere electorală, întrucât nu exista posibilitatea de a echilibra situaţia, aceasta nu este relevantă în susţinerea contestaţiei, pentru următoarele motive :

- Ulterior aplicării scrisorii de atenţionare şi a celor 2 somaţii publice, deşi postul ar fi avut posibilitatea să intre în legalitate în ultima perioadă a campaniei electorale, respectiv 3 - 6 iunie 2009, în sensul de a echilibra situaţia participării competitorilor electorali în emisiunile de dezbatere electorală, acesta nu numai că nu a făcut niciun demers în acest sens, dar a ales să nu mai difuzeze nicio emisiune de acest gen, astfel încât dezechilibrul constatat anterior de Consiliu s-a menţinut.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.