Decizia nr. 741 din 09.07.2009

09.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OTI-MEX S.R.L.,
pentru localităţile Blăgeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui

S.C. OTI-MEX S.R.L.
Loc. MURGENI Jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţelele de cablu din localităţile Blăgeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui, aparţinând S.C. OTI-MEX S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. OTI-MEX S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6886/11.09.2008, Anexa din 11.09.2008 pentru localităţile Blăgeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. OTI-MEX S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în ziua de 19 iunie 2009, în localităţile Blăgeşti şi Murgeşti, judeţul Vaslui, în reţelele de cablu ce aparţin S.C. OTI-MEX S.R.L, s-au constatat următoarele :

- în localitatea Blăgeşti : erau retransmise în plus faţă de oferta de programe aprobată, următoarele programe : ANIMAL PLANET, UTV, TARAF, ETNO TV, AXN, B1 TV, DISCOVERY CHANNEL şi OTV.

Programele CANAL 1, PARTY TV, TVRM CULTURAL şi TV5 MONDE EUROPE, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

- în localitatea Murgeni : erau retransmise în plus faţă de oferta de programe aprobată, următoarele programe : MUSIC CHANNEL 1, NATIONAL GEOGRAPHIC, TARAF, AXN, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, OTV, ETNO TV, ANIMAL PLANET şi TRINITAS.

Programele TVR INTERNAŢIONAL, CANAL 1, N 24, PARTY TV, PRATECH TV, TVRM, TVRM CULTURAL şi TV5 MONDE EUROPE, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. OTI-MEX S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu are incluse în oferta de programe pentru localităţile Blăşeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui, şi nu retransmite programele TV 5, TVR 3, TVR INFO şi TVR Cultural.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt TVR 3, TVR INFO şi TVR Cultural), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. OTI-MEX S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Blăgeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. OTI-MEX S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Blăgeşti şi Murgeni, judeţul Vaslui, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. OTI-MEX S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât nu are incluse în oferta de programe pentru localităţile Blăgeşti şi Murgeni şi nu retransmite programele TV 5, TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL.”