Decizia nr. 74 din 05.02.2013

05.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 1268/01.02.2013 cu privire la emisiunea „Plasa de stele”, ediţia difuzată de postul de televiziune ANTENA 1 în data de 30.01.2013.

Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 18 lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
Legea Audiovizualului
ART. 39
(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Codul Audiovizualului
ART. 18
Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen ;

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 30.01.2013, în intervalul orar 20:30 – 22:29, emisiunea „Plasa de stele”, prezentată de dl. Dan Negru. Radiodifuzorul a clasificat programul ca fiind unul ce poate fi vizionat de minorii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia, genul programului - divertisment. Începând de la ora 20:38, în cadrul emisiunii a fost prezentată o farsă făcută lui CRBL.

În urma vizionării înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că, raportat la conţinutul programului, acesta a fost difuzat la o oră nepotrivită şi sub o clasificare greşită, fiind de natură să prejudicieze în mod grav protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul “farsei” ce a fost difuzate ca divertisment, conţinutul acesteia a fost dat de situaţii în care a fost utilizat aproape continuu, un limbaj obscen, violent, jignitor, de natură să afecteze minorii.

Redăm spre exemplificare :

...Bă, da vine încoace, eşti nebun ! ; Băi, eşti nebun ! ; Bă, eşti prost ! ; Ce face ăsta, mă ? Eşti nebun ! ; (BIP) intră în noi, să mor eu ! ; Bă, ce dracu, mă... Ăştia stropesc ? ; (reper 41.17 sel. 2494) Bă eşti prost ! ; Eşti nebun ? Bă, (BIP), pe mă-ta ! ; Dă-te, mă, f (BIP), gura, dă-te aşa ! ; Ia uite-l p-ăsta, bă, intră-n noi ! Bă, intră-n noi, să mor eu ! ; Bă, idiotule, (BIP) tu-ţi mor (BIP) mă-tii ! ; (BIP) mă-ta-n gât ! ; (reper 41.48 sel. 2494) Are probleme, mă, f (BIP) în gură !..
....Băga-mi-aş... Bă, ăsta a căzut, să-mi bag (BIP, BIP) în mă-sa ! ...... Du-te-n (BIP) mă-tii de-aici ! ...... Băăă ! Nebunule ! Ce-ai ? Bă, băga-mi-aş (BIP).. ...... (BIP) în gură ! ; Băga-mi-aş p (BIP) la în mă-ta să-mi bag ! Băga-mi-aş (BIP) în mă-ta de viaţă ! ; F (BIP) mă-tii să-ţi (BIP) ; Nicio maşină, băga-mi-aş (BIP) ; Băga-mi-aş (BIP) mă-ta ! ; (reper 55.24 sel. 2494) (BIP) gura mă-tii viaţă !
......Băăă, în (BIP) mea !, Jos ! Jos ! ; (reper 56.13 sel. 2494) Coboară, mă, (BIP) că sare ăsta-n aer ! Hai, mă, (BIP) ţii mă-tii să-ţi (BIP) ! La auzul unei explozii, CRBL a spus (reper 56.28 sel. 2494) Hai, să-mi bag (BIP) mă-ta ! Această secvenţă a fost reluată, cu încetinitorul, de două ori. ..... Băga-mi-aş (BIP), (reper 57.27 sel. 2494) Coboară, mă. Odată, (BIP) mea !
..... Hai, bă, odată, mai repede ! Hai mai repede, în p (BIP) la mea de Românie ! Băga-mi-aş (BIP) în ea de ţară ! Hai, bă !
...Bă vino, bă, deschide aicea, în
(BIP) mea ! ; (reper 59.36 sel. 2494) (BIP) ţii mă-tii de cătuşele (BIP) tii ! ; (reper 59.45 sel. 2494) Hai să-mi bag (BIP) la !
...... Bă, deschide, mă, aicea, băga-mi-aş (BIP) în mă-ta ! ; Bă, deschide, în (BIP) mea aici ! Tâmpitule ! (BIP) mă-tii ! Deschide, mă, aici, băga-mi-aş (BIP) ! Băga-mi-aş (BIP) mă-ta !
...... Bă, nu da pe mine, băga-mi-aş (BIP) mă-ta ! (BIP), (BIP) mă-tii să-ţi f...t (Cuvântul nu a făst bipat) ; Aaa ! (BIP) ţii mă-tii ! ; Bă ! Dă, mă, pe avion, băga-mi-aş (BIP)-n mă-ta ! (BIP) gura mă-tii ! ; (BIP)-n gură de prostu dracu ! Băga-mi-aş (BIP)-n mă... ! ; Numai proşti, mă, să-mi bag (BIP)-n mă-ta ! ; Bă, tâmpitule ! ......... (BIP)-n gură să vă (BIP) ! (BIP) mea ! ; Pleacă ! Băga-mi-aş (BIP)-n ea de farsă ! ; Du-te-n (BIP) mea cu farsa voastră ! ; Băga-mi-aş (BIP) în farsa voastră ! (BIP)-n gură ! ...

Având în vedere clasificarea emisiunii „Plasa de stele” prezentată de radiodifuzor ca fiind un program de divertisment, ce poate fi vizionat de copii cu acordul familiei, membrii Consiliului au constatat că transmiterea farsei începând cu ora 20.38 s-a făcut cu încălcarea gravă a dispoziţiilor legale care prevăd că difuzarea în serviciile de televiziune a programelor ce pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, emise în aplicarea acestor prevederi legale, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă violenţă de limbaj, în mod repetat, ori limbaj obscen.

Membrii Consiliului au apreciat că difuzarea pe post a unor expresii injurioase, care deşi parţial bruiate, au lăsat să se înţeleagă conţinutul acestora, a fost cu atât mai gravă cu cât materialul era unul înregistrat şi procesat la montaj.

De asemenea, Consiliul a apreciat ca fiind grav faptul că au fost menţinute expresiile folosite de subiectul farsei, CRBL, la adresa ţării noastre.

Astfel, Consiliul a apreciat că un conţinut ca cel difuzat de radiodifuzor în cadrul emisiunii “Plasa de stele” nu poate reprezenta un model în dezvoltarea armonioasă a minorului, ştiut fiind că educaţia este o dimensiune importantă a personalităţii copilului, iar conduita morală prezintă un factor deosebit în educare pentru că încorporează modul de adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale.

Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a minorilor, având în vedere nevoia de protecţie şi îngrijire specială a acestei categorii de public, întrucât, în lipsa unei maturităţi fizice şi intelectuale, precum şi din cauza discernământului redus, copii au tendinţa de a copia în mod involuntar şi de a imita cu uşurinţă comportamentele adulţilor.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 30.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 18 lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.3/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 18 lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă de 30.000 de lei, întrucât în cadrul emisiunii „Plasa de stele”, ediţia din 30 ianuarie 2013, a difuzat un material audiovizual în care a fost utilizat în mod repetat un limbaj injurios, obscen, cu accente de violenţă, fapt de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor care, raportat la ora de difuzare a emisiunii, aveau acces la vizionarea acestuia .”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.