Decizia nr. 74 din 03.02.2009

03.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A.
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 44 A, Corp B, etaj 4, sector 1
Cod Fiscal 15081313

pentru postul RADIO ZU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Morning Zu », difuzată în ziua de 21 ianuarie 2009, de postul Radio ZU.

Postul Radio ZU aparţine radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R427.2/26.04.2004 şi decizia de autorizare nr.1002.0-1/22.12.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre care se regăseşte, la lit. f) cel cu privire la psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, iar la lit. k) calitatea şi tipologia limbajului.

În fapt, în ziua de 21 ianuarie 2009, postul Radio ZU a difuzat emisiunea „Morning ZU”, în intervalul orar 07.00-10.00, în cadrul căreia a fost difuzată rubrica „Farsa lui Buzdugan”.

Dialogul telefonic dintre realizatorul farsei, dl. Daniel Buzdugan şi un bărbat din Blaj, a avut un conţinut vulgar, suburban, nepotrivit intervalului orar de difuzare.

Redăm din conţinutul raportului de monitorizare :

“Morar : Hai explică-ne cu farsa ! Să mergem mai departe ! Buzdugan : Am dat un telefon la o ... am găsit un site de anunţuri gay şi m-am dat Tarky. Am sunat pe un nene de la Blaj numai că omul n-avea nimica cu homosexualitatea şi cu gay în general. Ia să auzim cum a decurs discuţia :
(...)
Buzdugan : Sunt Tarky mă de la televizor, am apărut în scandalul cu Trăistariu şi am vrut am găsit numărul ăsta de telefon...
(...)
Voce : (nu se înţelege) la mă-ta măi pişatule, vezi că nici nu ştii...
(...)
Voce : Alba, Hunedoara ? Una-i Alba, alta-i Hunedoara, mă pişatule !
...
Buzdugan : Da, dar asta nu te recomandă pe tine să vorbeşti urât cu mine, mă !
...
Voce : Măi, ai recunoscut că n-a fost nimic adevărat ? Ai recunoscut până la urmă ? Sau vrei să-ţi faci reclamă ? Eu mă piş pe reclama ta atuncea, mă pişatule...
Buzdugan : Nu ştiu cum să reacţionez la ce îmi spui tu ?
(...)
Voce : Nu eşti nicio vedetă, mă ! Şi eu mă duc şi apar la televizor şi nu înseamnă că eşti vedetă ! Ce vedetă ? Vedetă e să faci ceva, mă ! Prostule !
(...)
Voce : Eu n-am nicio părere despre tine, măi pişatule !
Buzdugan : Tu, în afară de cuvintele astea, nu mai ştii să zici nimic, mă ?
(...)
Voce : Da, mă doare în p... de cine eşti tu ! N-auzi, măi prostule ? Mă doare pe mine în p... de cine eşti tu, altceva ?
(...) Voce : ... Du-te dracului de prostovan, mă ! Pui botu tu, măi fraiere eu n-am pus botu până acuma şi nici n-am să pun, tu-l pui botu’ !”

Audiind înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale în materie de protecţie a copiilor.

Având în vedere conţinutul vulgar şi suburban al materialului audiovizual difuzat, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu, îndeosebi cele cu privire la reperele morale pe care personajele le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi la tipologia limbajului.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Astfel, difuzarea acestor programe se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

În funcţie de conţinutul programului audiovizual pe care îl transmite, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora.

Membrii Consiliului consideră că, deşi cunoştea conţinutul materialului audiovizual înregistrat, radiodifuzorul a permis difuzarea acestuia la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audierea unui astfel de program.

Totodată, Consiliul consideră că divertismentul realizat în cadrul programelor audiovizuale, trebuie făcut cu responsabilitate, astfel încât conţinutul programelor respective să nu afecteze publicul minor, îndeosebi prin folosirea unui limbaj vulgar, suburban.

Pe cale de consecinţă, membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut, care pot oferi modele de comportament pentru copii, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a îndeplinit scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată şi completată,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. având licenţa audiovizuală nr. R427.2/26.04.2004 şi decizia de autorizare nr.1002.0-1/22.12.2005 pentru postul Radio ZU, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A.
B-dul Ficusului nr. 44 A, Corp B, etaj 4, Bucureşti, sector 1
Cod Fiscal 15081313

pentru postul RADIO ZU

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 74/03.02.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. pentru postul RADIO ZU din Bucureşti şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în ediţia din 21 ianuarie 2009 a emisiunii „Morning ZU”, a difuzat, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, o farsă pe parcursul căreia a fost utilizat un limbaj vulgar, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor.

Potrivit legislaţiei din domeniul audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio la programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.