Decizia nr. 732 din 09.07.2009

09.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A.,
pentru postul RADIO ZU

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A C.U.I. 15081313
B-dul Ficusului nr. 44 A, Corp B, etaj 4, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Morning Zu », ediţiile difuzate în perioada 8 iunie – 3 iulie 2009, de postul RADIO ZU.

Postul RADIO ZU aparţine radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 427.2/26.04.2004 şi decizia de autorizare nr.1002.1/27.02.2009 pentru localitatea Bucureşti).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 604/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform prevederilor art. 21^1 alin. (1) lit. b) din actul normativ invocat, producţiile audiovizuale care prezintă, în mod repetat, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen pot fi difuzate numai în intervalul orar 23.00 - 6.00.

Emisiunea „Morning Zu" este difuzată de postul RADIO ZU, de luni până vineri, în intervalul orar 07.00 – 10.00, şi este prezentată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.

Membrii Consiliului au constatat că mai multe ediţii ale emisiunii „Morning Zu", transmise în perioada 8 iunie – 3 iulie 2009, au conţinut expresii cu conotaţii sexuale, fiind folosit un limbaj obscen, conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe. Astfel, pe parcursul ediţiei din data de 23.06.2009, prezentatorii, abordând mai multe subiecte, au utilizat, în mod repetat, un limbaj vulgar, cu aluzii sexuale.

Chiar în debutul emisiunii, referindu-se la unele aspecte legate de parcarea maşinilor în zona sediului postului RADIO ZU, prezentatorii emisiunii au purtat un dialog cu conţinut vulgar :

„Morar (ora 07:08) : „(...) Am tras elicopterul în faţa radioului, ce pana mea !
Buzdugan : Aa ! Ce P.L.M. !"

În aceeaşi ediţie, prezentatorii au adus în discuţie faptul că o elevă, căreia aceştia îi făcuseră o farsă mai de mult, a obinut nota şapte la limba română, proba orală susţinută în cadrul examenului de bacalaureat. Pornind de la acest fapt, prezentatorii emisiunii au făcut mai multe comentarii, cu conotaţii sexuale.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

Morar (ora 07:11) : ...Să trecem mai departe... Poate vă interesează cât a luat eleva porno la oral... că şi vedetele dau bacul, Daniel, nu-i aşa ?
Buzdugan : Şapte la oral.... cam slăbuţ pentru...
Morar : N-a vrut, Daniel, să tragă pentru o notă mai mare, pentru că ştii de ce ? Un zece la oral deja ar fi recomandat-o pentru filme, să se întoarcă în lumea filmelor.
Morar (ora 07:25 - rep.15.30) : .. Nota şapte nu e deloc mulţumitoare, nu e deloc o mândrie pantru familia elevei porno, am înţeles că s-a găsit principalul vinovat, meditatorul a fost prost, Daniel. Deci Dudu Steel a meditat-o greşit. Da’ eu cred că fata aia n-a luat notă mare la oral, sexy, eleva porno, pentru ca să nu dea loc de interpretări, ştii, că dacă lua zece... Uite ! Oral... zece... ştii ? Conotaţii senzuale...
Buzdugan : Uite, nici aşa nu e bine, nu e Ok, că uite, ziarul Libertatea scrie „Eleva porno nu prea e bună la oral”, Uau ! Oricum ai da-o, nu e bine.
Buzdugan : Da, că e bună la oral, că ce oral face Monica Columbeanu... de-astea.
Morar : Ş.a.m.d. şi ştii cum e, dacă iei zece la oral, dai de bănuit, eşti altfel expus. Iară te caută producătorii de filme, uite-o şi pe-aia cu zece la oral, hai să mai turnăm un film, aşa e ferită de tentaţie.

În continuare, referindu-se la intenţia domnului Nati Meir de a aduna semnături de la cetăţeni, pentru a candida la alegerile prezidenţiale din toamnă, unul dintre prezentatori a folosit, în mod repetat, un limbaj jignitor la adresa acestuia, de genul : „Hai sictir Nati Meir”.

Într-un alt context, cu privire la incidentul aterizării unui avion pe aeroportul Băneasa, în loc de Otopeni, prezentatorul Mihai Morar a făcut un comentariu, cu aluzii sexuale : ,,Între Băneasa şi Otopeni, pentru cine nu ştie, este cam cât bărbăţia lui Ogică, ştii ? Cam cât măsoară bărbăţia lui Ogică, cam atâta e distanţa între Băneasa şi Otopeni... (rep.04.50)

În cadrul emisiunii „Morning Zu« , ediţia din data de 29.06.2009, a fost transmisă o melodie - ,,Imnul Yahoo messenger » - ale cărei versuri au avut un conţinut obscen. De exemplu : ,,Îmi zice o gagică plină de băşini pe MESS (...)/ Porneşte, fă, web-ul că vreau să mă amuz (vers repetat)/ (...) Băieţi ce nu au parte de femei, / Plictisiţi de dreapta, fac parade gay."

De asemenea, în cadrul ediţiei transmise în data de 02.07.2009, prezentatorul Daniel Buzdugan, referindu-se la comisia parlamentară constituită în cazul ministrului Monica Iacob Ridzi, a persiflat această comisie, în următorii termeni :

Daniel Buzdugan (ora 08.13) : „Doamnelor şi domnilor, nu ştiu dacă aţi văzut aseară la televizor, este o comisie, Comiţia Ridzi, Ridzi-poanca, care e o comisie formată din amanţi şi amante, spărgătoare de familii, spărgători de familii şi anchetaţi penal... ...Deci este o comisie de caterincă şi budincă. ... Da, deci, Comisia de curvăsărie parlamentară, cred, ar putea să se numească foarte bine, că de anchetat nu prea anchetează băieţii..."

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât aceste ediţii au avut un conţinut obscen, cu conotaţii sexuale şi au fost difuzate într-un interval orar accesibil copiilor, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a acestora.

Toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat.

Conform normelor legale din domeniul audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin difuzarea acestora în intervale orare la care publicul minor să nu poată avea acces la programele respective.

Codul audiovizualului prevede că emisiunile care prezintă, în mod repetat, scene de sex sau cu conotaţii sexuale, ori limbaj obscen, pot fi difuzate numai în intervalul orar 23.00 - 6.00.

Or, emisiunea „Morning Zu" este una matinală, aceasta fiind difuzată în intervalul orar 07.00 - 10.00, interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor, iar conţinutul ediţiilor menţionate, precum şi ora la care acestea au fost transmise a fost unul de natură a aduce atingere interesului superior al copilului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că difuzarea acestor emisiuni, cu un astfel de conţinut, s-a făcut cu încălcarea principiului asigurării protecţiei copiilor în cadrul programelor audiovizuale.

Având în vedere rolul presei audiovizuale în societatea contemporană, Consiliul consideră ca fiind regretabil că umorul subtil, de bună calitate tinde să fie înlocuit de un umor dominat de vulgaritate şi de conotaţii sexuale, promovat în intervale orare la care copiii au acces neîngrădit la audierea programelor de radio.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior pentru încălcarea normelor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 604/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. (titularul licenţei audiovizuale nr. R 427.2/26.04.2004, deciziei de autorizare nr.1002.1/27.02.2009 pentru postul RADIO ZU din localitatea Bucureşti), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 604/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A C.U.I. 15081313
B-dul Ficusului nr. 44 A, Corp B, etaj 4, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 732/09.07.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. pentru postul RADIO ZU din Bucureşti şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât ediţiile emisiunii „Morning Zu", transmise în perioada 8 iunie - 3 iulie 2009, în intervalul orar 7.00-10.00, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, conţinut în care subiectele cu conotaţii sexuale au predominat şi în care prezentatorii au folosit un limbaj licenţios, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu au acces audio la programele respective.

Postul RADIO ZU a mai fost sancţionat în cursul anului 2009 cu 4 amenzi în cuantum de 25.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.