Decizia nr. 730 din 09.07.2009

09.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. PRO TV S.A.,
CUI : 2835636
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmului de lung metraj „Masca neagră 2 – Oraşul măştilor”, difuzat de către postul de televiziune PRO TV, în data de 8 iunie 2009, de la ora 20.35.

Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 21 alin. (1) coroborate cu art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1), producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

Lit. a), b) şi c), ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. a) : numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul producţiei audiovizuale ;
- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestuia, filmul de lung metraj „Masca neagră 2 – Oraşul măştilor”.

Membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul nu a ţinut cont nici de clasificările altor state, prezentate de site-urile de profil, privind poducţia respectivă.

Conform site-ului www.imdb.com, acest film are următoarea încadrare : Finland : K-15, Netherlands:12, Germany:18 ; Norway:18, UK:15, USA:R, Iceland:16.

Potrivit site-ului www.allmovie.com, acest film este prezentat ca Action, Sci-Fi Action, Martial Arts / Violence.

Pe site-ul bbfc.co.uk acest film are încadrarea : UK:15.

Membrii Consiliului au constatat că producţia audiovizuală menţionată a fost încadrată greşit şi difuzată într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său (violenţă), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, postul de televiziune PRO TV a încadrat filmul de lung metraj „Masca neagră 2 – Oraşul măştilor” ca fiind o producţie audiovizuală interzisă copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12”). Ori, dat fiind faptul că a conţinut scene de violenţă, acest film ar fi trebuit difuzat numai după ora 22.00 şi încadrat cu semnul de avertizare „15”.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor, prin difuzarea unor programe audiovizuale la ore nepotrivite în raport de conţinutul lor, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu suma de 5 000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3), din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994) pentru postul de televiziune PRO TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5 000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) coroborate cu art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. PRO TV S.A.
CUI : 2835636
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 730/09.07.2009 privind amendarea cu 5 000 lei a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV cu amendă în cuantum de 5 000 lei, întrucât, filmul de lung metraj „Masca neagră 2 – Oraşul măştilor”, transmis în data de 8 iunie 2009, de la ora 20.35, a fost încadrat greşit şi difuzat într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.