Decizia nr. 73 din 05.02.2013

05.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6 C.U.I. 15994676

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la repectarea prevederilor legale privind difuzarea de publicitate la produse medicale şi suplimente alimentare în perioada 14-20.01.2013, de postul de televiziune OTV.

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a deţinut până la data de 22 ianuarie 2013 licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 128 lit. d şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 128 : Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum :
lit. d) - cancer şi alte boli tumorale ;
lit. f) – diabet şi alte boli metabolice.

În fapt, în perioada 14-20.01.2013, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe spoturi publicitare pentru produsele „Germaniu Organic GE-132 + Beta Sterolini”, „Oncolinat” şi „GE 132” (spot transmis în două variante).

Spotul publicitar pentru suplimentul alimentar „Germaniu Organic GE-132 + Beta Sterolini” a fost difuzat în zilele de 14 ianuarie 2013, la ora 14.57, respectiv 16 ianuarie 2013, la ora 14.58.

Potrivit informaţiilor afişate pe ecran şi citite pe post, produsul promovat este antioxidant, imunostimulator, oxigenator, detoxifian şi antitumoral, stimulând oxigenarea şi detoxifierea la nivel celular.

Spotul pentru suplimentul alimentar „Oncolinat” a fost transmis în zilele de 14.01.2013, la ora 14.58 şi 17.01.2013, la ora 14.27.

Conform informaţiilor conţinute în spot, produsul „Oncolinat” este antioxidant, cu efecte antitumorale recunoscute, radioprotector, hepatoprotector, analgezic, hipotensiv, antialergic, antidepresiv.

Pe ecran au fost prezentate, în prim planuri, imagini ale cutiilor pe care se vedea textul : „Pharma Dacica, Oncolinat, Antitumoral, Întăreşte sistemul imunitar, Supliment alimentar natural”.

De asemenea, postul OTV a difuzat un spot publicitar de promovare a produsului GE 132, spot care a fost transmis în două variante.

Prima variantă a spotului a fost difuzat în zilele de 14.01.2013, ora 16.26 şi 17.01.2013, ora 15.51, iar cea de a doua variantă a spotului a fost transmisă în zilele de 15.01.2013, ora 16.09 şi 20.01.2013, ora 18.24.

În cazul ambelor variante ale spotului respectiv, s-au făcut referiri la faptul că produsul GE 132 s-a dovedit a fi un redutabil partener în ceea ce priveşte profilaxia primară a bolilor coronariene, a infecţiilor respiratorii, dar şi a tratamentului cel puţin adjuvant atunci când vorbim de afecţiuni cronice cum ar fi : hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, boli degenerative, osteoporoză, afecţiuni ale sistemului imunitar, boli autoimune.

Analizând conţinutul spoturilor menţionate mai sus, care au făcut obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 128 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul publicităţii difuzate în perioada 14 – 20 ianuarie 2013 au fost menţionate indicaţii terapeutice la boli precum cancerul şi diabetul.

Astfel, spoturile pentru suplimentele alimentare „Germaniu Organic GE-132 + Beta Sterolini” şi „Oncolinat” au conţinut referiri la efectele antitumorale ale acestor produse, iar în cadrul publicităţii pentru produsul GE 132 s-a menţionat că acesta este recomandat în cazul mai multor afecţiuni cronice, printre care şi diabetul zaharat.

Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 128 din Codul audiovizualului, menţionarea în cadrul publicităţii a unor indicaţii terapeutice la boli precum cancer şi diabet este interzisă.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a fost sancţionată anterior pentru încălcarea repetată a dipoziţiilor legale din domeniul audiovizual, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea acesteia cu amendă în cuantum de 50.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 128 lit. d) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., C.U.I. 15994676, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 128 lit. d) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.