Decizia nr. 729 din 07.07.2009

07.07.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iulie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 9216/15.06.2009 şi 10140/02.07.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii "Dan Diaconescu Direct” difuzate de postul de televiziune OTV în perioada 03 - 29 iunie 2009.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1-3) şi art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului invocate : "art. 42 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

art. 71 - (1) În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
(...)
(3) - Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.« Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 3 - 29 iunie 2009, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii »Dan Diaconescu Direct" în care s-a discutat despre primarul sectorului 6, dl. Cristian Poteraş, la adresa căruia au fost aduse acuzaţii grave de natură morală şi penală, fără ca moderatorul emisiunii să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă şi fără a fi prezentate în aceste emisiuni punctele de vedere aflate în opoziţie.

În aceste condiţii, Consiliul a apreciat că ediţiile emisiunii « Dan Diaconescu Direct » din zilele de 3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25, 26 şi 29 iunie 2009 au fost difuzate cu încălcarea gravă a legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă a publicului şi la respectarea dreptului la imagine, emisiunile transformându-se într-o campanie negativă de presă la adresa primarului sectorului 6, publicului fiindu-i indusă ideea unei presupuse vinovăţii a acestuia şi a existenţei unor interese personale în legătură cu unele din deciziile luate la nivelul Primăriei sectorului 6.

O mare parte a emisiunilor s-au desfăşurat sub titlul : « Sectorul 6 devine Poteraş S.R.L. ? », iar altele sub titluri, precum : « Primarul Poteraş - „secretară” la firmele soţiei » sau « Poteraş, Dorin Cocoş, Iuliana Ungureanu, Tudosia Vasile - în atenţia ANI şi DNA ».

Dintre acuzaţiile formulate, putem sintetiza pe următoarele :

- faptul că primarul Cristian Poteraş insistă în mod nelegitim, susţinut de alţi consilieri locali, pentru punerea în practică a unui proiect de Hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 6 şi care să aibă ca principal obiect de activitate - administrarea bunurilor imobile din proprietatea municipiului Bucureşti şi administarea instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6. O astfel de măsură ar fi luată în beneficiul unui anumit grup de interese din care face parte şi primarul sectorului 6 ;

- faptul că măsura transferării zonei Lacul Morii sub administraţia Primăriei sectorului 6 s-ar face în interesul aceluiaşi grup menţionat anterior ;

- faptul că multe firme ale soţiei primarului Poteraş sau ale unor apropiaţi ai familiei au încheiat contracte cu Primăria sectorului 6 pentru diverse lucrări, astfel încât banii Primăriei ar ajunge, de fapt, în conturile familiei primarului ;

- faptul că ar fi spălaţi bani prin construirea unor spaţii de birouri pe raza sectorului 6 ;

- Primarul Poteraş şi un funcţionar al Primăriei sectorului 6, d-na Iuliana Ungureanu, ar face afaceri cu bani publici în zona Lacului Morii.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că la adresa d-lui Poteraş au fost aduse o serie de acuzaţii de natură morală şi penală nedovedite, care au avut drept consecinţă prejudicierea dreptului la imagine al acestuia.

Sub un alt aspect, Consiliul a constatat că, deşi au fost puse în discuţie probleme deosebit de importante referitoare la proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6 sau de hotărâri ale acestuia, în niciuna dintre cele douăsprezece ediţii ale emisiunii « Dan Diaconescu Direct » nu a fost prezentat şi un punct de vedere al consilierilor care au susţinut proiectele agreate de primarul Cristian Poteraş, ci numai punctul de vedere al unora dintre consilierii care nu au fost sau nu sunt de acord cu acestea.

O astfel de abordare din partea postului de televiziune OTV a fost de natură să afecteze dreptul la informare a publicului, căruia i s-a prezentat numai unul din punctele de vedere aflate în opoziţie, nu şi pe celălalt, situaţie în care telespectatorii au fost în imposibilitate de a-şi forma propria opinie cu privire la subiectele dezbătute.

Difuzarea în mod repetat, cu o insistenţă care a depăşit cadrul unei informări a publicului (temele fiind reluate, în diverse variante, pe parcursul celor douăsprezece ediţii) şi fără ca acestuia să-i fie furnizate toate informaţiile pe baza cărora să-şi poată forma propria opinie a avut drept consecinţă prejudicierea interesului telespectatorilor, care au fost în mod subtil manipulaţi, inducându-li-se ideea de vinovăţie a primarului Poteraş şi a unei părţi dintre consilierii Primăriei sectorului 6.

De exemplu, în data de 03.06.2009, în emisiunea « Dan Diaconescu Direct », s-a discutat, începând cu ora 19.50, despre primarul sectorului 6, dl. Cristian Poteraş.Titlul afişat pe ecran a fost : « Sectorul 6 devine Poteraş S.R.L. ? » Invitat în studio a fost dl. Augustin Andreiu, reporter de investigaţii, care s-a referit la firmele soţiei primarului Poteraş, la Piaţa Crângaşi, din a cărei administare ar rezulta venituri pentru familia Poteraş şi pentru dl. Dorin Cocoş, la faptul că se intenţionează ca Lacul Morii să fie luat în administrarea Primăriei Sectorului 6, respectiv sub controlul unor mâini restrânse.

După ce a prezentat pe invitat, moderatoarea a precizat că va încerca să ia legătura şi cu primarul Poteraş, pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Deşi nu deţinea o informaţie verificată, invitatul a lansat teme de discuţie cu caracter acuzator bazate doar pe zvonuri, aşa cum singur a precizat, de altfel ; redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

« Augustin Andreiu : Acele blocuri construite de firma soţiei dânsului, din câte se aude, deci este doar cu titlu de zvon, se încearcă a fi vândute către ANL, care-i cel mai bun cumpărător la ora actuală de pe piaţa imobiliară, şi aşa nu prea se vând ! Dar asta este cu titlu de zvon, repet. Şi în al doilea rând, domnul Poteraş nici nu are cum să ... nu ştiu ce argument ar putea să aducă împotrivă. N-ai cum, ce să spui ? Da, nevasta mea face blocuri. Da’ de ce le face la tine în cartier, de ce construieşte Piaţa Crângaşi ... ? »

Pe parcursul emisiunii, ca de altfel şi în emisiunile-episod care au urmat pe aceeaşi temă, moderatoarea nu a solicitat dovezi d-lui Andreiu din care să rezulte veridicitatea concluziilor investigaţiei demarate cu privire la presupusele fapte de natură penală despre care s-a discutat.

Mai mult decât atât, astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, în emisiuni s-a discutat despre probe care ar urma să fie prezentate şi nicidecum de probe existente. Avem în vedere, de exemplu, emisiunea din 08 iunie 2009 :

Augustin Andreiu : Ştiţi ce se întâmplă, ajungem practic la esenţa şi miezul problemei. Deci asta este una din altele mici mânării făcute de primarul Poteraş de unde scoate câteva zeci de miliarde bune şi o să produc dovada chiar la D.N.A., deci mâine o să mergem la D.N.A. şi o să producem o dovadă concludentă. De asemenea, după ce în ediţii anterioare ale emisiunii (cea din 03 iunie, de exemplu) s-a discutat cu vehemenţă despre faptul că sectorul 6 va deveni « Poteraş - SRL », cu referire la un proiect de Hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 6 şi care să aibă ca principal obiect de activitate - administrarea bunurilor imobile din proprietatea municipiului Bucureşti şi administarea instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, în ediţia din 17 iunie 2009, acelaşi jurnalist, dl. Andreiu, a afirmat :

"Augustin Andreiu : Acest Romeo Botoşeneanu la rândul lui are o asociere cu un nume extrem de vehiculat în anturajul domnului primar, Gheorghe Cârciumaru, care are mai multe societăţi care ar trebui să se ocupe cu administrarea imobilelor pe bază de tarife sau de contract. Are o societate care merge jumate-jumate cu soţia dânsului şi mai are o societate cu un nume foarte cunoscut, “Locato” , administrare imobile pe bază de tarif sau contract şi ne apropiem de acea propunere a consilierilor capitalei care vor să dea în administrarea sectorului 6 tot ce înseamnă patrimoniu. Numai bine s-ar nimeri o firmă din asta cu finul, cu apropiaţii care chiar asta au ca obiect de activitate, administrare imobile pe bază de tarife sau contracte.
Moderatoare : Dar asta e, mă rog, o folosiţi drept speculaţie venind de la faptul că…
Augustin Andreiu : Să nu fim răutăcioşi, deocamdată nici nu a trecut prin consiliu acea propunere, s-a amânat, o să vedem ce va urma…ideea e că majoritatea afacerilor grase se desfăşoară prin acoliţi, soţie, deci cumva unul sau altul au tangenţă cu persoana primarului.(…)" O astfel de inconsecvenţă a fost de natură să inducă în eroare publicul telespectator, căruia, de la o emisiune la alta, i s-au prezentat aceleaşi probleme cu concluzii diferite.

Faţă de modul în care s-au derulat aceste emisiuni, Consiliul a constatat că au fost încălcate grav prevederile art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, în sensul că realizatorii emisiunilor au încălcat obligaţia de a respecta dreptul persoanei la propria imagine şi de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin.

De asemenea, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect şi imparţial cu privire la faptele prezentate, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului. Astfel, în cele douăsprezece ediţii ale emisiunii, publicului i s-au prezentat în mod susţinut şi vehement presupuse fapte de natură penală şi morală, despre care s-a spus că urmează să fie dovedite şi despre care s-a afişat pe ecran, cu litere de tipar, în toate ediţiile emisiunii, că sunt fapte de natură a fi cercetate de organele în drept. Importanţa unui astfel de subiect impunea tratarea lui cu responsabilitate. Or, radiodifuzorul a ales să difuzeze aceste emisiuni cu încălcarea prevederilor alin. (3) al art. 71 din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare.

De asemenea, moderatorii acestor emisiuni, care aveau obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, au susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitaţilor, fără a-i combate în vreun fel, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor 42 din Codul audiovizualului.

Pe de o parte, o asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, iar, pe de altă parte, a fost afectată imaginea persoanelor despre care s-a discutat, cu deosebire a primarului sectorului 6, dl. Cristian Poteraş.

Faţă de toate aceste aspecte şi având în vedere sancţiunile aplicate anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004) pentru postul de televiziune OTV se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1-3) şi art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 729/07.07.2009 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât, ediţiile emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în perioada 03 - 29 iunie 2009, s-au transformat într-o campanie negativă de presă la adresa primarului sectorului 6, împotriva căruia au fost formulate grave acuzaţii de natură penală şi morală nedovedite, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine şi demnitatea acestuia.

Radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect şi imparţial cu privire la faptele prezentate. Cele douăsprezece ediţii ale emisiunii au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor din Codul audiovizualului care prevăd că prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare, demers pe care postul de televiziune OTV nu l-a făcut."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.