Decizia nr. 710 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

 pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în lunile septembrie şi octombrie 2011, de către postul PRIMA TV.
 Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.3/25.06.1993, decizia de reautorizare nr. 101.1/10.02.2011). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Duratele orare ale publicităţii televizate prezentate în acest raport nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială. Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV, în perioada 1-30 septembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între coperţi neutre, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 74.9 ko
Publicitate in grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1-30 septembrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 43 de secunde. În urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV, în perioada 1-31 octombrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între coperţi neutre, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 77.9 ko
Publicitate in grupaje

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în luna octombrie 2011 totalul depăşirilor timpului alocat publicităţii a însumat 3 ore, un minut şi 12 secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 29 de secunde. Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute. Având în vedere că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a mai fost sancţionat anterior, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 100.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.3/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,
 S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298
 pentru postul de televiziune PRIMA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 710/14.12.2011 privind amendarea cu 100.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu amendă în cuantum de 100.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în luna octombrie 2011, în intervalul orar 18.00 – 23.00, a depăşit cu trei ore limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.