Decizia nr. 71 din 02.02.2012

03.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. CABLU LINE TV S.R.L., împotriva Deciziei nr. 45/24.01.2012

S.C. CABLU LINE TV S.R.L. C.U.I. 26472945 Com. GIROV, sat GIROV, jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. CABLU LINE TV S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 1382/31.01.2012, prin care această societate a solicitat anularea Deciziei CNA nr. 45/24.01.2012 privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizării motivelor invocate, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură să conducă la revocarea deciziei contestate, pentru argumentele dezvoltate în continuare.

La data de 14.09.2010, S.C. CABLU LINE TV S.R.L. a fost sancţionată, prin Decizia nr. 922, cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) şi ale art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, s-a constatat că la acea dată, S.C. CABLU LINE TV S.R.L. a difuzat programul tip videotext cu denumirea “INFO TV”, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală şi a retransmis programe fără să deţină aviz de retransmisie. Întrucât S.C. CABLU LINE TV S.R.L. a continuat să încalce prevederile legale, retransmiţând programe fără a deţine aviz de retransmisie, iar motivele invocate în susţinerea contestaţiei formulate împotriva celor două decizii de sancţionare sunt identice, Consiliul apreciază că acestea nu sunt de natură să conducă la revocarea deciziei de sancţionare contestate.

Pentru evitarea încălcării prevederilor din Legea audiovizualului şi aplicării unei eventuale sancţiuni, Consiliul îşi manifestă disponibilitatea de a oferi informaţiile necesare demersului pentru obţinerea avizului de retransmisie, sens în care invită reprezentantul S.C. CABLU LINE TV S.R.L. la sediul CNA din b-dul Libertăţii nr. 14, sector 5 Bucureşti.

Pentru toate aceste considerente, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea contestaţiei formulate de S.C. CABLU LINE TV S.R.L S.R.L., ca neîntemeiată, şi menţinerea Deciziei nr. 45/24.01.2012.