Decizia nr. 709 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,

cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 C.U.I. 18684823

 pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în lunile septembrie şi octombrie 2011, de postul KANAL D.
 Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.2/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009).
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în luna septembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 74 ko
Publicitate în grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul KANAL D peste durata maximă legală, în luna septembrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 14 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 1 minut şi 45 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 26, iar depăşirea medie a fost de 4 secunde. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna octombrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 75 ko
Publicitate în grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul KANAL D peste durata maximă legală, în luna octombrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 159 de secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 1 h 47 de minute şi 58 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 83, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 18 secunde. Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 100.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150.2/30.05.2006, al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,
  S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
 B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI C.U.I. 18684823
 pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 709/14.12.2011 privind amendarea cu suma de 100.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A. pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă de 100.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în luna octombrie 2011, în intervalul orar 18.00 – 23.00, a depăşit cu o oră şi 47 de minute limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate