Decizia nr. 708 din 25.06.2009

25.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 25 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei nr. 8825/05.06.2009 cu privire la emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul de televiziune OTV în data de 3 iunie 2009.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea menţionată mai sus, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 36 alin. (1), ale art. 42 alin. (1 - 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Art. 36 alin. (1) - Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

Art. 42 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane."

În fapt, în ziua de 3 iunie 2009, postul de televiziune OTV a difuzat, începând cu ora 19.00, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”. În cadrul acesteia au fost dezbătute mai multe subiecte, printre invitaţii prezenţi în studio numărându-se şi Stelian Ogică.

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unui monolog al acestuia, la adresa realizatorului Luis Lazarus au fost aduse o serie de acuzaţii morale ori penale sau au fost făcute afirmaţii denigratoare ori injurioase de natură a prejudicia imaginea şi demnitatea acestuia, precum şi dreptul la viaţa privată şi de familie.

Redăm din raportul de monitorizare :

Stelian Ogică (Reper orar 28.20-secvenţa 357 ) : Este un om fals, care toată viaţa a pledat...a fost cunoscut şi născut cu o altă identitate, şi-a schimbat identitatea, şi-a renegat părinţii.( reper orar : 28.35 secvenţa 357 ) Este un bărbat care a făcut trafic de ţigări, de blugi. A fost marinar. Cunosc destule amănunte. Este un om care a fost enorm ori dus la dezalcolizare. Ştiţi ce înseamnă ? Uitaţi-vă la faţa lui ce scrie : alcoolist notoriu. Deci faţa lui Lazarus... deşi el nu mai bea de câţiva ani ....
...........
Stelian Ogică (Reper orar 32.08-secvenţa 357) : Deci pe tebecistul de Lazarus , pentru că dacă tu ai ajuns un cadavru, dacă îl vezi pe Lazarus dezbrăcat e grav.....
Am dovezile când a fost internat în spital de la dezalcolizare, deci dovezile astea am să vin..am extras eu nişte copii ale acestor fişe de externare, am dovada şi eu jur şi să jure şi el că nu mi-a recunoscut traficant de ţigări...
.....
Stelian Ogică (Reper orar 36.20 –secvenţa 357) : Deci să terminăm odată cu omul ăla corect, cu justiţiarul României , păi e pervers.
......
Stelian Ogică- (Reper orar 43. 56 secvenţa 357 ) Eu aveam nişte informaţii cum că el ar fi avut relaţii şi cu anumiţi bărbaţi....
Stelian Ogică- ( Reper orar 01.08. secvenţa 358) ...E un vagabond, un pervers, care încearcă artificial să pledeze în intelectual . .... deci din spălător de maşini, domnul Diaconescu, dumneavoastră ştiţi foarte bine ce ştiu eu, nu ? (Stelian Ogică izbucneşte în râs). (Reper orar 01.50 secvenţa 358) Din spălător, dom’ne ne spăla maşini şi acuma ..şi strângea hârtii aici pe holurile alea şi acuma ... Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că afirmaţiile invitatului Stelian Ogică au fost de natură a prejudicia viaţa privată şi de familie a domnului Luis Lazarus, precum şi dreptul la propria imagine şi demnitatea acestuia.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că, deşi discursul invitatului Stelian Ogică a conţinut un limbaj injurios şi ameninţător la adresa domnului Luis Lazarus, contrar obligaţiilor sale legale dl. Dan Diaconescu, realizator şi moderator al emisiunii, nu a intervenit şi nu a încercat să oprească limbajul violent sau acuzaţiile şi injuriile pe care invitatul său le aducea la adresa unei persoane.

Potrivit prevederilor alin. (4) al art. 42 din Codul audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

Redăm din raportul de monitorizare :

Stelian Ogică .- (Reper orar : 27.46. – 357) De exemplu, ieri m-am dus la Antena 1 şi voiam să-i dau vreo cinci palme lui Lazarus.. Da... să-l înjosesc, de la mine i-am promis şi o să-i promit de câte ori am ocazia. Când îl prind îl bat, indiferent de riscuri. Îi dau şuturi şi palme. În condiţiile în care probează şi mă duce în faţa instanţei o să suport consecinţele şi..asta e. Bineînţeles că şi el m-a ameninţat pe diferite posturi că voi.. că voi ...că se va bate cu mine şi că-mi va răspunde şi la acuzaţiile mele ..pe care le-am făcut eu.

Consiliul a mai constatat că, pe parcursul discursului susţinut de invitatul Stelian Ogică, realizatorul şi moderatorul emisiunii, domnul Dan Diaconescu, nu i-a solicitat acestuia să probeze acuzaţiile pe care le aducea la adresa lui Luis Lazarus, ignorând total obligaţiile pe care le are în calitate de moderator, de a proteja imaginea persoanei şi de a prezenta publicului şi punctul de vedere al celui acuzat, asigurând astfel o informare corectă a acestuia, prin respectarea principiului audiatur et altera pars.

(Reper orar 42.08. secvenţa 357) Pentru că hai să-ţi spun o chestie..... Nea Vasile Ţuţurică, pe când era el implicat în scandalul acesta... Dragii mei telespectatori, nea Vasile Ţuţurică este Luis Lazarus. Lazarus este nume de scenă, nu are el treabă cu el.. aşa. .. pe vremea când era el implicat în cazul Elodia ... e.., eu am informaţii de la diferiţi prieteni ai mei , el a pus probe ca să-l învinovăţească pe Cioacă. Că el a luat nişte cârpe, nu ştiu pe unde le-a găsit şi le-a aruncat prin.. pe la..pe la..Râşnov.

Consiliul a constatat astfel că moderatorul emisiunii nu a avut nici cea mai mică reacţie, care să dovedească măcar prezenţa sa în studio, fapt confirmat de invitat, care, în cadrul discursului său, a făcut, la un moment dat, următoarea afirmaţie :

Stelian Ogică - Eu am un şantaj faţă de domnul Diaconescu să mă lase să vorbesc o oră despre acest pentru că am... vreau să arăt societăţii cine este acest personaj. Fals şi este un personaj extrem de pervers...este pervers. Deci eu am informaţii că a avut relaţii şi cu bărbaţi , aşa, ştiu că a fost internat la dezalcolizare, se vede pe faţă, nu mai trebuie dovezi, o să prezint copii de pe externări pentru că trebuie să conving telespectatorul.

Or, lipsa totală de atitudine a moderatorului contravine dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, care prevăd că realizatorii emisiunilor au obligaţia să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi norme audiovizuale, Consiliul a propus amendarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală S-TV nr. 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1), ale art. 42 alin. (1-4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 708/25.06.2009 privind amendarea cu 20 000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 20 000 lei, întrucât, în ediţia din 3 iunie 2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, realizatorul acesteia a permis unuia dintre invitaţi, domnul Stelian Ogică, să folosească un limbaj injurios, ameninţător şi jignitor la adresa domnului Luis Lazarus, fără a interveni în sensul opririi derapajului verbal al acestuia, constituit într-un veritabil monolog.

Atitudinea pasivă a domnului Dan Diaconescu a condus la încălcarea demnităţii şi dreptului la viaţa privată ale domnului Luis Lazarus, căruia i-au fost aduse acuzaţii privind fapte imorale sau ilegale fără a se solicita dovezi şi fără a fi respectat principiul audiatur et altera pars, fapte ce contravin legislaţiei audiovizuale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.