Decizia nr. 7 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind ediţiile emisiunii concurs „Apel câştigător”, difuzate în data de 16-17.12. 2008, de postul TVR 1.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005, decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul Societatea Română de Televiziune a încălcat dispoziţiile art. 99 alin.(1) şi ale art. 101 alin. (1), (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Art. 99
(1) Jocurile şi concursurile trebuie să respecte regulile informării corecte, iar regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod corespunzător.

Art. 101
„(1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie să respecte următoarele cerinţe :
a) să pună la dispoziţie publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi, după caz, toate taxele suplimentare ;
b) să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare ;
c) în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.
(6) Emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00 - 6,00.
(7) Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.”

În fapt, în data de 16 şi 17 decembrie 2008, postul TVR 1, a difuzat ediţii ale emisiunii concurs „Apel câştigător”.

În urma vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 101 alin. (1) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina radiodifuzorilor respectarea unor cerinţe în privinţa difuzării emisiunilor-concurs.

Astfel, a fost încălcată cerinţa prevăzută la lit. a) a alin. (1) din articolul menţionat, în sensul că nu au fost puse la dispoziţia publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Pe ecran a fost afişat tariful/apel aplicat, fără a se preciza dacă TVA este sau nu inclus. Or, o astfel de omisiune a fost de natură să conducă la prejudicierea intereselor financiare ale persoanelor care au sunat şi au intrat în legătură directă în timpul emisiunii.

În privinţa respectării cerinţei prevăzute la lit. b), respectiv de a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, ca modalitate de a intra în posesia premiilor oferite a fost precizată numai cea de accesare a unui site, fapt de natură să prejudicieze pe telespectatorii care nu au posibilitatea să se informeze prin internet.

De asemenea, postul de televiziune TVR1 nu a respectat nici cerinţa prevăzută la lit. c), respectiv aceea de a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns). Postul TVR1 a adus la cunoştinţa publicului această informaţie în formă scrisă şi doar la începutul emisiunii, oral. Or, radiodifuzorul avea obligaţia ca, periodic, să facă această precizare, oral, pe tot parcursul emisiunii.

Consiliul consideră că prevederea legală trebuie respectată în litera ei, în scopul informării corecte a publicului telespectator, precum şi a protejării intereselor acestuia, interese care vizează, în speţă, aspecte de natură financiară. O astfel de modalitate de prezentare a fost de natură să inducă în eroare publicul telespectator care a participat la aceste concursuri.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 99 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora jocurile şi concursurile trebuie să se desfăşoare în mod corect, premiile trebuie să fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat, pe de o parte, că, la finalul ediţiei din ziua de 16 decembrie 2008, prezentatoarea a afirmat : « Avem un premiu fabulos în valoare de 2800 de lei (…). », iar la finalul ediţiei din data de 17 decembrie 2008 „Premii în valoare de de 3000 lei garantat pentru acest oraş.(...)Vreau să dau aceşti bani” În acest fel, informaţia oferită a fost de natură să creeze confuzie cu privire la premiul oferit.

Pe de altă parte, premiile nu au fost prezentate cu exactitate, publicului fiindu-i prezentate informaţiile afişate pe ecran în aşa fel încât acesta să nu poată înţelege că aceste premii sunt în obiecte şi nu în bani.

Astfel, în Regulamentul emisiunii care s-a derulat în partea de sus a ecranului s-a precizat : « Participantul care a dat răspunsul corect la o pereche de întrebări este premiat cu un obiect (produs) ales de către participanţi, valoarea fiind afişată pe ecran la momentul respectiv. » În ediţiile emisiunii caracterele cu care au fost scrise premiile în produse au fost mai mici decât caracterele cu care a fost titrată valoarea premiului în bani.

Mai mult decât atât, membrii Consiliului au considerat ca fiind grav faptul că, pe site-ul www.calltv.com/apelcastigator, în Regulamentul privind desfăşurarea concursului de inteligenţă difuzat de postul de televiziune “TVR1” şi având denumirea “Appel câştigător”, se găseşte următoarea precizare referitoare la modul în care se poate intra în posesia premiului : « Premiul este un obiect (produs) ales de catre participanţi de pe site-ul www.kumparaturi.ro, valoarea fiind afişată pe ecran la momentul respectiv. » Aceste informaţii nu au fost specificate nici pe croll şi nici de către prezentatoare, pe parcursul desfăşurării emisiunii televizate.

Or, acest aspect conduce la concluzia că, în fapt, sunt oferite premii în bani, iar nu în produse, iar, o emisiune de jocuri şi concursuri interactive în care sunt oferite premii în bani nu poate fi difuzată decât în intervalul orar 22.00-06.00.

Membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate şi prevederile alin. (7) al art. 101 din Codul adiovizualului, potrivit cărora este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri. Or, în cadrul emisiunilor din datele de 16 şi 17 decembrie 2008, prezentatoarea a încercat, prin diferite metode de persuasiune(insistenţă), să îi convingă pe telespectatori să sune.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE pentru postul TVR 1 şi dispune :

  • intrarea în legalitate în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii în privinţa aplicării alin. (6) a art. 101 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • intrarea deîndată în legalitate în privinţa aplicării celorlalte articole din legislaţia audiovizuală care au fost încălcate şi pentru care a fost aplicată prezenta sancţiune.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, SRTV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR1 cu somaţie publică, pentru încălcarea, în cadrul ediţiilor emisiunii concurs „Apel câştigător” difuzate în zilele de 16 şi 17 decembrie 2008, a mai multor prevederi din legislaţia audiovizuală.

În ediţiile emisiunii-concurs au fost difuzate fără a fi puse la dispoziţia publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fără a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit şi fără a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunilor, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului, fapte ce contravin prevederilor Codului audiovizualului.

De asemenea, au fost încălcate şi prevederile potrivit cărora premiile trebuie să fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, fiind interzisă şi solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

Având în vedere că ediţiile emisiunii-concurs „Apel câştigător” au fost difuzate începând cu ora 13.00 şi că în cadrul acestor emisiuni au fost oferite premii în bani, sau posibilitatea ca publicul să aleagă între premiul în obiecte sau bani, Consiliul a mai constatat că nu a fost respectat nici art. 101 alin. (6) din Codul audiovizualului, potrivit căruia o emisiune de jocuri şi concursuri interactive în care sunt oferite premii în bani nu poate fi difuzată decât în intervalul orar 22.00-06.00.

De asemenea, membrii Consiliului au considerat că difuzarea unor astfel de emisiunii de catre TVR1 este în contradicţie cu misiunea unui post public."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.