Decizia nr. 695 din 29.11.2011

06.12.2011


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a reanalizat modul în care posturile de radio au continuat să difuzeze spotul publicitar pentru siropul de tuse „Paxeladine”, după ce, în şedinţa publică din 03.11.2011, raportul de monitorizare cu privire la acest spot fusese supus dezbaterii.

Ca urmare a analizei făcute în şedinţa menţionată, membrii Cosiliului au constatat că spotul este difuzat cu încălcarea prevederilor art. 124 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi au decis transmiterea unei decizii de intrare în legalitate posturilor de radio care îl difuzau în forma respectivă.

Având în vedere că unele posturi de radio nu au intrat în legalitate în privinţa transmiterii acestui spot, membrii Consiliului au decis adresarea unei noi decizii, cu scopul ca interesele publicului să nu fie prejudiciate prin difuzarea unei publicităţi care încalcă normele legale din domeniul audiovizualului.

Concluziile Consiliului au fost că avertizarea sonoră obligatorie a publicului a fost în continuare spusă într-un ritm accelerat, care nu asigură o percepţie, o înţelegere clară a acestui mesaj.

Astfel, s-a apreciat că, deşi mesajul de avertizare sonoră prezentat este într-o formă completă, mai lungă decât cea prevăzută de Codul audiovizualului la art. 124 litera d), chiar şi în situaţia utilizării lui în această formă, el se supune condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la avertizarea şi informarea publicului, iar în spotul analizat, citirea rapidă a mesajului nu asigură condiţia ca acesta să fie inteligibil şi clar perceput de către ascultători.

Potrivit dispoziţiilor legale, avertizarea sonoră se va difuza în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului, printr-o pronunţare normală, neaccelerată.

Consiliul apreciază că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura o informare corectă şi completă a publicului telespectator.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului “Paxeladine sirop” difuzat de posturile de radio, în sensul ca acesta să respecte condiţiile specifice publicităţii la medicamente prevăzute de legislaţia audiovizuală.