Decizia nr. 694 din 29.11.2011

06.12.2011


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiei înregistarte la C.N.A. cu nr. 14513/24.10.2011, cu privire la spotul publicitar pentru autovehiculul utilitar Volkswagen Crafter difuzat de posturile de televiziune.

Spotul are următorul conţinut :

„Imagini : Pe o autostradă apar trei autovehicule Wolkswagen Crafter. Unul dintre ele este preluat de o mână şi transformat în puşculiţă. Pe ecran apare următorul text, transmis şi verbal : Cel mai mic din categorie. Costuri de operare cu 25% mai mici. Garanţie extinsă la 4 ani. (Pe ecran apare 2+2 ani) Noul Crafter, cel mai economic autovehicul din clasa sa !

Spotul se încheie cu sigla Volkswagen Autovehicule Comerciale.” Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că spotul publicitar pentru autovehiculul utilitar Volkswagen Crafter nu respectă dispoziţiile referitoare la regimul difuzării publicităţii în audiovizual prevăzute de art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Membrii Consiliului au apreciat că, în forma difuzată, spotul prin care se promovează autovehiculul nu oferă publicului o informare corectă şi completă, informaţiile puse la dispoziţia acestuia fiind echivoce, susceptibile a deforma în mod esenţial comportamentul comercial al telespectatorilor.

Astfel, prin afirmaţia „cel mai economic autovehicul din clasa sa !”, publicul nu beneficiază de informaţii minime din care să rezulte aspectul vizat de afirmaţia comparativă utilizată în spot, putându-se aprecia că această comparaţie are în vedere produse similare, din aceeaşi categorie, când, în realitate, afirmaţia menţionată reprezintă o comparaţie a produsului promovat, cu o variantă anterioară a acestuia. De asemenea, în lipsa unor informaţii suplimentare, şi afirmaţia „cel mai mic din categorie. Costuri de operare cu 25% mai mici. Garanţie extinsă la patru ani" este de natură a induce în eroare consumatorii, care pot considera că se face referire fie la consumul de combustibil, fie la cheltuielile viitoare cu întreţinerea unui astfel de autovehicul.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate a spotului publicitar pentru autovehiculul utilitar Volkswagen Crafter, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea prevederilor art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.