Decizia nr. 692 din 18.06.2009

18.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CAITEL COMPANY S.R.L.,
cu sediul în localitatea Oneşti, str. Libertăţii nr. 31, sc. B, ap.10, jud. Bacău

pentru localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău, aparţinând S.C. CAITEL COMPANY S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6942/10.02.2009 pentru localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi Completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 20 mai 2009, în localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : SPORT.RO, GSP TV, PRO TV, PRO CINEMA, ACASĂ TV, B1 TV, TARAF TV, ANTENA 1, ETNO TV, MINIMAX, KANAL D, EUFORIA, EUROSPORT 2, HALLMARK, JETIX, AXN, ANIMAL PLANET, MYNELE, ANTENA 2, TRINITAS TV şi SPORT KLUB, iar programele TVR IAŞI, TV 5, şi KISS TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise. În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Căiuţi, Popeni şi Blidari, jud. Bacău a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. CAITEL COMPANY S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5)."