Decizia nr. 690 din 18.06.2009

18.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ALTESACOM S.A.,
CUI 16154022
Vaslui, str. Călugăreni, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Vaslui

pentru localităţile Zăpodeni, Rebricea şi Fereşti, jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Zăpodeni, Rebricea şi Fereşti, jud. Vaslui, aparţinând S.C. ALTESACOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. ALTESACOM S.A. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A4290/22.02.2005 pentru localitatea Zăpodeni din judeţul Vaslui ;
- nr. A4295/22.02.2005 pentru localitatea Rebriecea din judeţul Vaslui ;
- nr. A4294/22.02.2005 pentru localitatea Fereşti din judeţul Vaslui ;

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. ALTESACOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA, în reţelele de cablu ce aparţin S.C. ALTESACOM S.A., s-au constatat următoarele :

- în ziua de 28 mai 2009, în reţeaua de cablu din localitatea Zăpodeni din jud. Vaslui, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PAPRIKA TV, MYNELE TV, ACASĂ TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, KANAK D, SPORT.RO, EUFORIA LIFESTYLE, ETNO, GSP TV şi ANTENA 2, iar programele TVR CULTURAL, TVR INTERNATIONAL, NATIONAL TV şi U TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- în ziua de 28 mai 2009, în reţeaua de cablu din localitatea Rebricea, jud. Vaslui, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : AXN, SPORT.RO, PRO CINEMA, KANAL D, GSP TV, ACASĂ TV, ETNO şi KISS TV, iar programele TVR CULTURAL, TVR INTERNATIONAL şi U TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- în ziua de 29 mai 2009, în reţeaua de cablu din localitatea Fereşti, jud. Vaslui, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : MUSIC CHANNEL 1, AXN, HALLMARK, EUROSPORT, TRINITAS, ANTENA 2, SPORT.RO, PRO TV INTERNATIONAL, ETNO, NEPTUN TV, KANAL D, ACASĂ TV, MUSICMAX, MYNELE TV, EUFORIA LIFE STYLE TV PRO CINEMA, NATIONAL GEOGRAPHIC şi ROMANTICA, iar programele TVR CULTURAL,TVR INTERNATIONAL şi N24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. ALTESACOM S.A. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Cultural).

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. ALTESACOM S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. ALTESACOM S.A. având avizele de retransmisie :

- nr. A4290/22.02.2005 pentru localitatea Zăpodeni din judeţul Vaslui ;
- nr. A4295/22.02.2005 pentru localitatea Rebriecea din judeţul Vaslui ;
- nr. A4294/22.02.2005 pentru localitatea Fereşti din judeţul Vaslui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ALTESACOM S.A.,
CUI 16154022
Vaslui, str. Călugăreni, bl. 9, sc.A, et. 3, ap. 12, Jud. Vaslui

pentru localităţile Zăpodeni, Rebricea şi Fereşti, jud. Vaslui

Vă transmitem, alăturat, Decizia CNA nr. 690/18.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ALTESACOM S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Zăpodeni, Rebricea şi Fereşti, jud. Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ALTESACOM S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeţeaua de cablu din localităţile Zăpodeni, Rebricea şi Fereşti, judeţul Vaslui, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. ALTESACOM S.A. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR CULTURAL)."