Decizia nr. 69 din 31.01.2013

31.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1,
clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 731/18.01.2013, 755/18.01.2013, 766/19.01.2013 referitoare la mesajele politice difuzate de postul OTV în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 17 ianuarie 2013. S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a deţinut până la data de 22 ianuarie 2013 licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1302/27.12.2012, s-a stabilit că data alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Slatina este 3 februarie 2013, iar potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1303/27.12.2012, campania electorală pentru alegerile parţiale locale începe în data de 20 ianuarie 2013 şi se încheie sâmbătă, 2 februarie 2013, ora 07.00.

Potrivit raportul de monitorizare, în cadrul ediţiei din data de 17 ianuarie 2013 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, începând cu orele 20.00, au participat în calitate de invitaţi : dl. Radu Popa - parlamentar, dl. Lucian Iordănescu - profesor, dl. Gabriel Fătu, dl. Florin Condurăţeanu - realizator emisiuni de televiziune, dl. Victor Rusu - ziarist, dl. Sorin Ovidiu Bălan - realizator de emisiuni de televiziune şi dl. Radu Orzaţă - prezentat ca fiind candidatul PP-DD la funcţia de primar al oraşului Slatina.

Pe parcursul discuţiilor, pe ecran au fost titrate texte precum : RADU ORZAŢĂ - MAI APROAPE DE OAMENI, DEPARTE DE CIOCOI ; Daţi SMS la 1333 : Care aţi vrea să fie primul lucru pe care să-l facă viitorul primar de Slatina din 3 februarie încolo ? ; SLATINA, UN PAS ÎN FAŢĂ, VOTEAZĂ RADU ORZAŢĂ ; Ce aţi vrea să facă viitorul primar de Slatina Radu Orzaţă din 3 februarie încolo ? Daţi Sms la 1333.

Discuţiile din studio au fost de natură a prezenta într-o lumină favorabilă, elogioasă, activitatea politică şi planurile d-lui Radu Orzaţă, candidatul PP-DD la funcţia de primar al municipiului Slatina.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzată în data de 17 ianuarie 2013 de postul de televiziune OTV, aparţinând S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., au fost difuzate mesaje cu caracter de publicitate politică pozitivă pentru o persoană care urma să candideze la funcţia de primar al municipiului Slatina.

Potrivit actelor normative referitoare la organizarea unor alegeri parţiale locale în data de 3 februarie 2013, campania electorală pentru aceste alegeri începea abia la data de 20 ianuarie 2013.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii „Dan Diaconescu Direct” s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora, publicitatea politică este interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus şi au votat aplicarea unei amenzi în cuantum de 10.000 de lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., CUI 15994676, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.