Decizia nr. 687 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. KTV NET S.R.L.

cu sediul în BERBEŞTI, Aleea Libertăţii nr. 130, bl. A11, sc. C, ap. 10, jud. Vâlcea, C.U.I. 23064488

  • pentru localităţile Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 11842/02.08.2012, privind reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, reţele aparţinând S.C. KTV NET S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie : nr. A6786/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, şi A6826.1/10.02.2009, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. KTV NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Ofertele de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. KTV NET S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 08.03.2012 cuprind 36 de programe pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, respectiv 35 de programe pentru localitatea Berbeşti.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în zilele de 29 septembrie 2012, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, reţele aparţinând S.C. KTV NET S.R.L., s-a constatat următoarea situaţie :

  • în localitatea Râmnicu Vâlcea : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 08.03.2012, următoarele programe : SPORT.RO, ACASĂ TV, ETNO TV, AXN SCI FI, AXN, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, DISNEY CHANNEL, KIDS.CO, PV TV, AXN CRIME, SPORT 1, CARTOON NETWORK, NASUL TV, TRANSILVANIA LOOK, TLC şi BOOMERANG.
  • în localitatea Berbeşti : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 08.03.2012, următoarele programe : SPORT.RO, ACASĂ TV, MINIMAX, ETNO TV, DISCOVERY CHANNEL, CARTOON NETWORK, AXN, TRANSILVANIA LOOK, TVR International, FISHING & HUNTING TV, ANIMAL PLANET şi DISNEY CHANNEL.

Programele TVR CULTURAL, U TV, SPERANŢA TV, THE MONEY CHANNEL şi TV VÂLCEA 1, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea. Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea, a programului TVR CULTURAL, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Cultural).
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea distribuitorului de servicii cu amendă în cuantum de 25.000 lei. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L., care deţine avizele de retransmisie nr. A6786/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, şi A6826.1/10.02.2009, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L cu amendă de 25.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, deoarece nu retransmitea programul TVR CULTURAL, a cărui retransmsie este obligatorie.”