Decizia nr. 687 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. DOROBANŢU COM S.R.L
 cu sediul în Roşiorii de Vede str. Carpaţi, nr.120, Jud. Teleorman

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Troianu, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. DOROBANŢU COM S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. DOROBANŢU COM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7431/11.10.2011, Anexa 2 aprobată la data de 01.11.2011, pentru localitatea Troianu, judeţul Teleorman.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Conform Anexei 2 aprobată de Consiliu la data de 01.11.2011, oferta de servicii de programe a distribuitorului cuprinde 32 de programe.

 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 14.11.2013, în localitatea Troianu, judeţul Teleorman, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, următoarele 64 de programe : DIGI SPORT 1, U TV, NAŢIONAL TV, NAŞUL TV, ROMÂNIA TV, REALITATEA TV, CARTOON NETWORK, PRIMA TV, MEDIA SUD TV, TVR CLUJ, ANTENA 1, TVR IAŞI, TVR 1, MGM, TARAF TV, UNIVERSAL CHANNEL, GSP TV, KANAL D, B1 TV, DOLCE SPORT 1, TCM, TRAVEL, ANTENA 3, TVR 2, INEDIT TV, SPERANŢA TV, TRINITAS TV, ALFA ŞI OMEGA TV, CREDO TV, DIGI SPORT 2, ANTENA 2, TVR 3, TVR NEWS, DOLCE SPORT 2, MYNELE TV, BOLLYWOOD TV, VIASAT NATURE, HISTORY CHANNEL, EXPLORER, CARTOONITO, TVR TIMIŞOARA, NICKELODEON, AGRO TV, LOOK TV, TVH, N 24 PLUS, TVR CRAIOVA, VACANŢA TV, MOOZ TV, MOOZ DANCE, MUSIC CHANNEL, KISS TV, HIT MUSIC CHANNEL, THE MONEY CHANNEL, TRAVEL MIX, TVR INTERNAŢIONAL, VALAHIA TV, GIURGIU TV, AVOCAT TV, NEPTUN TV, TRANSILVANIA LIVE, WEST TV, TV 5 şi CNN.

 În urma verificărilor s-a constatat că programele : U TV, ROMÂNIA TV, NAŞUL TV, CARTOON NETWORK, MEDIA SUD, TVR CLUJ, TVR IAŞI, MGM, TARAF TV, UNIVERSAL CHANNEL, DOLCE SPORT 1, TCM, TRAVEL, INEDIT TV, SPERANŢA TV, TRINITAS TV, ALFA ŞI OMEGA TV, CREDO TV, DOLCE SPORT 2, MYNELE TV, BOLLYWOOD TV, VIASAT NATURE, HISTORY, EXPLORER, CARTOONITO, TVR TIMIŞOARA, NICKELODEON, AGRO TV, LOOK TV, VACANŢA TV, MOOZ, MOOZ DANCE, MUSIC CHANNEL, HIT MUSIC CHANNEL, TRAVEL MIX, VALAHIA TV, GIURGIU TV, AVOCAT TV, NEPTUN TV, TRANSILVANIA LIVE, WEST TV şi CNN erau retransmise în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu la data de 01.11.2011, iar programele FAVORIT TV, EUFORIA TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată, nu erau retransmise.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. DOROBANŢU COM SRL deţinător al avizului de retransmisie nr. A7431/11.10.2011, pentru localitatea Troianu, judeţul Teleorman, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Troianu, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DOROBANŢU COM SRL cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Troianu, judeţul Teleorman, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.