Decizia nr. 684 din 18.12.2013

23.12.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 40.000 lei a S.C. T.V. POST S.R.L.
 Bacău, Str. Valea Albă, nr. 8, bl. 8, sc. D, parter, ap. 1, Jud Bacău, CUI RO 16939890

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea SIRET, judeţul Suceava, aparţinând S.C. T.V. POST S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. T.V. POST S.R.L. a deţinut avizul de retransmisie nr. A5579.1 / 10.11.2009 pentru localitatea Siret, judeţul Suceava, aviz de retransmisie care a fost retras prin Decizia CNA nr. 541 din 17.10.2013.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. T.V. POST S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a mai deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Siret, judeţul Suceava.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

 În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 11.11.2013, în localitatea Siret, judeţul Suceava, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din această localitate S.C. S.C. T.V. POST S.R.L. retransmitea, în sistem analogic, următoarele programe : ANIMAL PLANET ; PRIMA TV ; B1TV ; REALITATEA TV ; BOOMERANG ; ACASĂ GOLD ; NAŢIONAL TV ; ETNO TV ; FAVORIT TV ; ACASĂ TV ; TVR 1 ; PRO TV ; ANTENA 1 ; PRO TV ; ANTENA 1 ; NATIONAL GEOGRAPHIC WILD ; N24 PLUS ; TVR 2 ; INEDIT TV ; PRO CINEMA ; KANAL D ; ROMÂNIA TV ; AXN ; ANTENA 3 ; SPORT.RO ; THE MONEY CHANNEL ; NATIONAL GEOGRAPHIC ; CARTOON NETWORK ; EUFORIA LIFESTYLE ; UNIVERSAL CHANNEL ; KISS TV ; EURO SPORT ; FILM CAFE ; CBS REALITY ; U TV ; DISNEY CHANNEL ; DA VINCI ; ANTENA 2 ; ALFA OMEGA ; NTV ; 1 MUSIC CHANNEL ; TCM ; TVR 3 ; TVR NEWS ; VIASAT HISTORY ; VIASAT DISCOVERY ; GSP TV ; TRAVEL CHANNEL ; PVTV ; PAPRIKA TV ; TVR IAŞI ; AXN BLACK ; MGM ; UCRAINA ; TV 5 ; MTV ; SPERANŢA TV ; MYNELE ; AXN WHITE ; TV SUCEAVA ; TARAF TV ; LOOK TV ; TRINITAS TV ; MUSIC MIX ; MEZZO ; NAŞU TV şi EST TV.
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.

 Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, membrii Consiliului au propus sancţionarea S.C. T.V. POST S.R.L. cu amendă în cuantum de 40.000 lei.

 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : S.C. T.V. POST S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 40.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.