Decizia nr. 682 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEXT START S.R.L.

S.C. NEXT START S.R.L. Str. Bârsei nr. 2, lot 5, et. 1, ap. 104 Loc. CODLEA Jud. Braşov

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate la C.N.A. sub nr. 5277/04.04.2012. cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Hârlău, judeţul Iaşi, reţea aparţinând S.C. NEXT START S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. NEXT START S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7324/15.03.2011, Anexa din data de 02.06.2011, pentru localitatea localitatea Hârlău, judeţul Iaşi.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. NEXT START S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. NEXT START S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data 02.06.2011 cuprinde 43 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 18.07.2012, în localitatea Hârlău, judeţul Iaşi, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului de servicii S.C. NEXT START S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : SPORT 2, RTV, MOOZ, TELE M, UNIVERSAL CHANNEL, JIM JAM şi TRAVEL CHANNEL. Programele TVR INTERNAŢIONAL, TARAF TV, TOP 1, ETNO TV, ROMANTICA, CARTOON NETWORK, CNN, TCM, VIASAT EXOLORER, VIASAT HISTORY, ZONEREALITY şi MGM, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C NEXT START S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 7324/15.03.2011, Anexa din data de 02.06.2011, pentru localitatea Hârlău, judeţul Iaşi) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Hârlău, judeţul Iaşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NEXT START S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Hârlău, judeţul Iaşi, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”