Decizia nr. 681 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELECAV S.R.L.
 S.C. TELECAV S.R.L. Str. 22 Decembrie nr. 8 Loc. CAVNIC Jud. Maramureş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cavnic, judeţul Maramureş, reţea aparţinând S.C. TELECAV S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6617/29.05.2007, Anexa din data de 29.05.2007, pentru localitatea Cavnic, judeţul Maramureş.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TELECAV S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data 29.05.2007 cuprinde 36 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 10.08.2012, în localitatea Cavnic, judeţul Maramureş, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului de servicii S.C. TELECAV S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : TELECAV (program tip videotext), RTL KLUB, DISCOVERY CHANNEL, SPORT.RO, EUROSPORT, TV2, MINIMAX, NATIONAL GEOGRAPHIC, CREDO TV, PRO TV INTERNATIONAL, DOLCESPORT 1, EUROSPORT 2, AXN SCIFI, FILM BOX, AXN, FILM+, MUZSIKA TV, COOL TV şi DISNEY CHANNEL. Programele TVR INTERNAŢIONAL, DDTV, TARAF TV şi HALOZAT TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.
 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. a încălcat şi prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a inclus în ofertă şi nu retransmite programelor TVR CLUJ şi TV5, în localitatea Cavnic, judeţul Maramureş.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR CLUJ), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).
 În baza aceluiaşi raport prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul TELECAV (program tip videotext), fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program. Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 6617/29.05.2007, Anexa din data de 29.05.2007, pentru localitatea Cavnic, judeţul Maramureş) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) coroborate cu art. 58 alin. (1), ale art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cavnic, judeţul Maramureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELECAV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Cavnic, judeţul Maramureş, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR CLUJ şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.
 De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, deoarece difuzează programul TELECAV (program tip videotext), fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”